• Pricilla Queen of the Desert

  Llun 20 - Sad 25 Medi 2021

  Yn seiliedig ar y ffilm enillodd Oscar, mae PRISCILLA yn antur ddoniol a thwymgalon gan dri ffrind sy'n mynd ar daith i galon Awstralia ar hen fws digon diolwg i gynnal y sioe fwyaf anhygoel a fu erioed. Daw dau fyd ynghyd ar y daith ryfeddol hon o hunan-ddarganfod a chyfeillgarwch, lle mae'r tri ffrind yn darganfod gwir nerth cariad, derbyn asass!

  Gwybodaeth
 • The Socially Distant Sport Bar LIVE

  Iau 7 - Sad 9 Hyd 2021

  Ymunwch ag Elis, Mike a Steff wrth iddynt fynd â'u podlediad poblogaidd The Socially Distant Sports Bar allan ar y ffordd am y tro cyntaf erioed.

  Gwybodaeth
 • Oti Mabuse - I am Here

  Iau 28 - Sad 30 Ebr 2022

  Paratowch am noson o goreograffi gwefreiddiol wrth i Oti ymuno â rhai o ddawnswyr mwyaf y byd a chantorion a cherddorion gorau'r West End.

  Gwybodaeth
 • The Osmonds

  Maw 14 - Sad 18 Medi 2021

  Mae THE OSMONDS: A new musicalyn adrodd stori wir swyddogol y pum brawd o Utah a gafodd eu gwthio i sylw’r byd pan yn blant ac aeth ymlaen i gyfansoddi hits byd-enwog, ddegawd ar ôl degawd.

  GwybodaethArchebu
 • Simon Amstell - Spirit Hole

  Sul 19 Medi 2021

  Os ydych chi'n ysu am noson o lawenydd a chwerthin na fu ei thebyg o’r blaen, cadwch le nawr er mwyn peidio â chael eich siomi.

  GwybodaethArchebu
 • Justin Fletcher LIVE - The Big Tour

  Sul 26 Medi 2021

  Dewch i weld seren CBeebies a hoff gyflwynydd y plant, Justin Fletcher, yn fyw ar y llwyfan mewn sioe canu a dawnsio anhygoel.

  GwybodaethArchebu
 • Looking Good Dead

  Maw 28 Medi - Sad 2 Hyd 2021

  Mae Roy Grace yn ôl wrth i waith cyffrous yr awdur hynod boblogaidd, Peter James, ddychwelyd i Gaerdydd gyda’r cynhyrchiad llwyfan cyntaf o’r nofel Looking Good Dead.

  GwybodaethArchebu
 • Buble Meets Sinatra:The Showdown

  Sul 3 Hyd 2021

  Bydd ‘cyngerdd fawr y ganrif - y gyngerdd na fu’ yn cynnwys Michael Buble yn canu ei ganeuon poblogaidd i gyd a Frank Sinatra’n cyflwyno rhai o’i glasuron.

  GwybodaethArchebu
 • John Grant

  Maw 5 Hyd 2021

  Perfformiad arbennig gan y canwr a’r cyfansoddwr Americanaidd John Grant.

  GwybodaethArchebu
 • Joe Brown

  Sul 10 Hyd 2021

  Mae'r trysor cenedlaethol a'r arwr roc a rôl gorau yn y DU Joe Brown MBE yn mynd ar ei daith olaf i ddathlu dros 60 mlynedd ar y brig yn y busnes cerddoriaeth ac i ddiolch i'w gefnogwyr am oes o atgofion.

  GwybodaethArchebu
 • Groan Ups

  Llun 11 - Sad 16 Hyd 2021

  Rhywbeth ychydig yn wahanol gan greawdwyr
  The Play That Goes Wrong…

  GwybodaethArchebu
 • The Syd Lawrence Orchestra - Live and Swinging

  Sul 17 Hyd 2021

  Mae “Band Mawr Gorau’r Wlad” nôl ar gyfer 2021 gyda thaith drwy’r DG a’u sioe newydd “Live and Swinging”.

  GwybodaethArchebu
 • Al Stewart Greatest Hits

  Sul 24 Hyd 2021

  Mae'r canwr-gyfansoddwr a anwyd yn yr Alban wedi rhyddhau bron i 20 o recordiau mewnsyllgar a phwerus o ran geiriau yn cynnwys cerddorion gwych yn chwarae'n gefndir (Jimmy Page, Phil Collins, Richard Thompson, Peter White ac ati). Rhyddhawyd ei lwyddiannau platinwm mwyaf, "Year of the Cat" a "Time Passages" ym 1976 a 1978 yn y drefn honno. Mae wedi cael sawl sengl yn yr 20 uchaf, gan gynnwys y teitlau a grybwyllir uchod, yn ogystal ag "On the Border" a "Song On The Radio".

  GwybodaethArchebu
 • Peppa Pigs - Best Day Ever

  Mer 27 - Iau 28 Hyd 2021

  Mae Peppa Pinc yn llawn cyffro am ei bod hi’n mynd allan am ddiwrnod arbennig gyda George, Mami Mochyn a Dadi Mochyn – hwn fydd ei diwrnod gorau erioed!

  GwybodaethArchebu
 • The Billy Joel Songbook

  Gwen 29 Hyd 2021

  Mae The Billy Joel Songbook yn talu teyrnged i un o gerddorion, cantorion a chyfansoddwyr mwyaf eiconig yr 20fed Ganrif, a bydd Elio a'i fand anhygoel yn dathlu cerddor arbennig yr Unol Daleithiau gyda chymysgedd unigryw o bop, rhythm a blues, jazz a roc a rôl.

  Gwybodaeth
 • Ceri Dupree: A Star is Torn!!!

  Sul 31 Hyd 2021

  “A STAR IS TORN!!!” Mae Ceri Dupree wedi perfformio bron ymhobman! Ledled y DU, Ewrop a thramor ac mae wedi dynwared bron pob seren fenywaidd yn y byd ar ryw adeg neu'i gilydd.

  Gwybodaeth
 • Dial M for Murder

  Maw 2 - Sad 6 Tach 2021

  MAE DIAL M FOR MURDER, SIOE SYDD WEDI DIFFINIO GENRE CYFAN, YN ÔL!

  GwybodaethArchebu
 • Russell Brand - 33

  Llun 8 Tach 2021

  Russell Brand: 33

  Russell Brand yn cyflwyno comedi llwyfan ar ba mor rhyfedd y mae’r 18 mis diwethaf wedi bod. Beth rydym wedi'i ddysgu ac nad ydym wedi'i ddysgu? A sut ydych chi'n 'dychwelyd i normal' os nad ydych erioed wedi bod yn normal?

  GwybodaethArchebu
 • The Strange Case of Dr Jekyll & Mr Hyde

  Maw 9 - Sad 13 Tach 2021

  Yn addasiad gwefreiddiol o ffantasi seicolegol tywyll Robert Louis Stevenson

  Gwybodaeth
 • Jack Dee - Off the Telly

  Sul 14 Tach 2021

  "Yn y cyfnod anodd ac ansicr yma mae angen gobaith ar bobl – pelydr o heulwen i fywiogi eu diwrnod. A dyna yw fy ngwaith i" meddai Jack.

  GwybodaethArchebu
 • The Addams Family

  Maw 16 - Sad 20 Tach 2021

  Edrychwch pwy sydd wedi symud i'r gymdogaeth!

  GwybodaethArchebu
 • Joel Dommett: Unapologetic (if that's ok?)

  Sul 21 Tach 2021

  Ymunwch â Joel wrth iddo ddod â’r diweddaraf am ei fywyd i chi ers ei sioe fyw ddiwethaf!

  GwybodaethArchebu
 • Aladdin

  Sad 4 Rhag 2021 - Sul 2 Ion 2022

  Mae eich dymuniadau wedi'u caniatáu! Mae Paul Chuckle, Gareth Gates, Gareth Thomas a Mike Doyle yn serennu ym mhantomeim teulu eleni, Aladdin!
  Gydag effeithiau arbennig anhygoel, cân a dawns syfrdanol, a llawer o chwerthin, bydd panto eleni yn antur reidio carped hud nad ydych chi a'ch teulu eisiau ei golli!

  GwybodaethArchebu
 • Mike Doyle - Rocking with Laughter ... Again

  Mer 5 - Iau 6 Ion 2022

  Dewch i ymuno â Mike Doyle a’i fand byw ffantastig am noson wych o’i gomedi a cherddoriaeth unigryw, sy’n sicr o godi’ch calon a’ch diddanu.

  GwybodaethArchebu
 • Islands in the Stream

  Sul 23 Ion 2022

  Islands in the Stream - Cerddoriaeth Dolly Parton a Kenny Rogers
  Mwynhewch ganeuon Brenhines a Brenin canu gwlad - Dolly Parton a Kenny Rogers.

  GwybodaethArchebu
 • A Beautiful Noise

  Sul 30 Ion 2022

  Yn syth o’r West End yn Llundain
  Mae A Beautiful Noise yn dathlu cerddoriaeth Neil Diamond, ac yn deyrnged iddo.

  GwybodaethArchebu
 • The Rocky Horror Picture Show

  Llun 7 - Sad 12 Chw 2022

  Yn llawn hwyl a chamfihafio, mae sioe gerdd roc a rôl chwedlonol Richard O’Brien, The Rocky Horror Show, yn ôl yn y DU yn 2022 yn rhan o daith fyd-eang sydd wedi gwerthu mas - sioe sydd wedi’i mwynhau gan dros 32 miliwn o ffans y theatr.

  GwybodaethArchebu
 • Burn the Floor ft Kevin Clifton

  Sul 20 Chw 2022

  Mae KEVIN CLIFTON a'r cwmni dawns neuadd sy’n enwog yn fyd-eang BURN THE FLOOR yn dychwelyd yn 2022!

  GwybodaethArchebu
 • Rod Woodward LIVE

  Sad 26 Chw 2022

  Ymunwch ag enillyddFunny Businessy BBC am noson o chwerthin na ddylid ei golli.

  GwybodaethArchebu
 • One Night in Dublin

  Sul 6 Maw 2022

  Bydd y band Gwyddelig penigamp, The Wild Murphys, yn perfformio caneuon gan The Dubliners, The Fureys, The Pogues, Van Morrison, The Dropkick Murphys, Daniel O’donnell a llawer mwy…

  GwybodaethArchebu
 • Fatal Attraction

  Maw 8 - Sad 12 Maw 2022

  Profwch yr hanes eiconig ar ei newydd wedd.
  Yn dod iTheatr Newydd Caerdyddyn 2022

  GwybodaethArchebu
 • Craig Revel Horwood - The All Balls and Glitter Tour

  Sul 3 Ebr 2022

  So Comedy & Broken Robot Productions trwy drefniant gyda Gavin Barker Associates yn cyflwyno

  GwybodaethArchebu
 • Cluedo

  Llun 4 - Sad 9 Ebr 2022

  Ai Miss Scarlet oedd hi, gyda’r gwn yn yr ystafell fwyta, neu Professor Plum, gyda’r beipen blwm yn y llyfrgell?…

  GwybodaethArchebu
 • Andy Fairweather Low & The Low Riders feat The Hi Riders Soul Revue

  Sul 10 Ebr 2022

  Mae Andy Fairweather Low wedi bod ac yn parhau i fod y gitarydd a’r canwr o ddewis ar gyfer rhestr aruthrol o sêr disgleiriaf y byd cerdd.

  GwybodaethArchebu
 • Count Arthur Strong - "And this is me!"

  Sul 8 Mai 2022

  cyflwyno ei hun yn....."And this is Me"

  GwybodaethArchebu
 • Rock of Ages

  Maw 17 - Sad 21 Mai 2022

  CO NI OFF, ETO…!
  Mae'r sioe gerdd boblogaidd yn ôl, ac mae'r parti'n mynd i fod yn FWY nag erioed!

  GwybodaethArchebu
 • Footloose the Musical

  Llun 30 Mai - Sad 4 Meh 2022

  Yn dilyn dwy daith a gafodd ganmoliaeth gan y beirniaid a rhediad yn y West End, mae Footloose yn ôl ac yn well nag erioed!

  GwybodaethArchebu
 • CHICAGO

  Llun 20 - Sad 25 Meh 2022

  Mae CHICAGO, y "sioe gerdd fwyaf rhywiol erioed" (Metro) yn ôl ar Daith yn 2022

  "Llofruddiaeth, trachwant, llygredd, camfanteisio, godineb a brad... y pethau hynny sydd agosaf at ein calonnau." Dyna sut mae’r sioe gerdd ryngwladol sydd wedi ennill sawl gwobr, CHICAGO, yn dechrau.

  GwybodaethArchebu
 • The Da Vinci Code

  Maw 28 Meh - Sad 2 Gor 2022

  Mae'r stori syfrdanol a gydiodd yn nychymyg y byd bellach yn gynhyrchiad llwyfan epig. Allwch chi ddatrys y cod a dirgelwch Oes?

  GwybodaethArchebu
 • The Cher Show

  Maw 23 - Sad 27 Awst 2022

  Chwe degawd o enwogrwydd, dros gant miliwn o recordiau wedi’u gwerthu.
  Arwres, eicon, Brenhines. Cher yw hi a dyma ei sioe.

  GwybodaethArchebu
Previous
 
Next
 
 


Mae'r Theatr Newydd ar gau hyd nes y rhoddir gwybod yn wahanol.

Rydym yn ymateb i'r cyngor a roddwyd gan Lywodraeth y D.U yn dilyn pandemig y feirws Covid-19. Mae diogelwch ein staff, ein gwirfoddolwyr a'n cynulleidfaoedd o'r pwys mwyaf wrth wneud y penderfyniad hwn.

Am fanylion am berfformiadau wedi'u canslo a'u haildrefnu, ewch i’n tudalen ddiweddariadau Covid 19

Cysylltwch â'r Swyddfa Docynnau
Yn ystod y cyfnod hwn mae gennym rif Swyddfa Docynnau dros dro: 07925 659065 (Dydd Llun - Dydd Gwener 09:00 - 16:00). Sylwer na allwn ymateb i negeseuon testun neu negeseuon llais ar y rhif hwn.

Ymholiadau nad ydynt yn ymwneud â thocynnau
Ffoniwch ein rhif Gweinyddu 02920 878790 i gysylltu â’r adran rhaglennu, marchnata a gydag ymholiadau nad ydynt yn ymwneud â thocynnau.


Os yw eich ymholiad yn un brys, ffoniwch +44 7925 659065 (Dydd Llun - Dydd Gwener 09:30 - 16:00) yn lle hynny.

Cyfeiriad post

Y Theatr Newydd,
Plas y Parc,
Caerdydd,
CF10 3LN,
Y Deyrnas Unedig.

Medi 2021
 • M
 • T
 • W
 • T
 • F
 • S
 • S
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
   

  The Osmonds

  Maw 14 - Sad 18 Medi 2021

   

  Mae THE OSMONDS: A new musicalyn adrodd stori wir swyddogol y pum brawd o Utah a gafodd eu gwthio i sylw’r byd pan yn blant ac aeth ymlaen i gyfansoddi hits byd-enwog, ddegawd ar ôl degawd.

   
 • 15
   

  The Osmonds

  Maw 14 - Sad 18 Medi 2021

   

  Mae THE OSMONDS: A new musicalyn adrodd stori wir swyddogol y pum brawd o Utah a gafodd eu gwthio i sylw’r byd pan yn blant ac aeth ymlaen i gyfansoddi hits byd-enwog, ddegawd ar ôl degawd.

   
 • 16
   

  The Osmonds

  Maw 14 - Sad 18 Medi 2021

   

  Mae THE OSMONDS: A new musicalyn adrodd stori wir swyddogol y pum brawd o Utah a gafodd eu gwthio i sylw’r byd pan yn blant ac aeth ymlaen i gyfansoddi hits byd-enwog, ddegawd ar ôl degawd.

   
 • 17
   

  The Osmonds

  Maw 14 - Sad 18 Medi 2021

   

  Mae THE OSMONDS: A new musicalyn adrodd stori wir swyddogol y pum brawd o Utah a gafodd eu gwthio i sylw’r byd pan yn blant ac aeth ymlaen i gyfansoddi hits byd-enwog, ddegawd ar ôl degawd.

   
 • 18
   

  The Osmonds

  Maw 14 - Sad 18 Medi 2021

   

  Mae THE OSMONDS: A new musicalyn adrodd stori wir swyddogol y pum brawd o Utah a gafodd eu gwthio i sylw’r byd pan yn blant ac aeth ymlaen i gyfansoddi hits byd-enwog, ddegawd ar ôl degawd.

   
 • 19
   

  Simon Amstell - Spirit Hole

  Sul 19 Medi 2021

   

  Os ydych chi'n ysu am noson o lawenydd a chwerthin na fu ei thebyg o’r blaen, cadwch le nawr er mwyn peidio â chael eich siomi.

   
 • 20
   

  Pricilla Queen of the Desert

  Llun 20 - Sad 25 Medi 2021

   

  Yn seiliedig ar y ffilm enillodd Oscar, mae PRISCILLA yn antur ddoniol a thwymgalon gan dri ffrind sy'n mynd ar daith i galon Awstralia ar hen fws digon diolwg i gynnal y sioe fwyaf anhygoel a fu erioed. Daw dau fyd ynghyd ar y daith ryfeddol hon o hunan-ddarganfod a chyfeillgarwch, lle mae'r tri ffrind yn darganfod gwir nerth cariad, derbyn asass!

   
 • 21
   

  Pricilla Queen of the Desert

  Llun 20 - Sad 25 Medi 2021

   

  Yn seiliedig ar y ffilm enillodd Oscar, mae PRISCILLA yn antur ddoniol a thwymgalon gan dri ffrind sy'n mynd ar daith i galon Awstralia ar hen fws digon diolwg i gynnal y sioe fwyaf anhygoel a fu erioed. Daw dau fyd ynghyd ar y daith ryfeddol hon o hunan-ddarganfod a chyfeillgarwch, lle mae'r tri ffrind yn darganfod gwir nerth cariad, derbyn asass!

   
 • 22
   

  Pricilla Queen of the Desert

  Llun 20 - Sad 25 Medi 2021

   

  Yn seiliedig ar y ffilm enillodd Oscar, mae PRISCILLA yn antur ddoniol a thwymgalon gan dri ffrind sy'n mynd ar daith i galon Awstralia ar hen fws digon diolwg i gynnal y sioe fwyaf anhygoel a fu erioed. Daw dau fyd ynghyd ar y daith ryfeddol hon o hunan-ddarganfod a chyfeillgarwch, lle mae'r tri ffrind yn darganfod gwir nerth cariad, derbyn asass!

   
 • 23
   

  Pricilla Queen of the Desert

  Llun 20 - Sad 25 Medi 2021

   

  Yn seiliedig ar y ffilm enillodd Oscar, mae PRISCILLA yn antur ddoniol a thwymgalon gan dri ffrind sy'n mynd ar daith i galon Awstralia ar hen fws digon diolwg i gynnal y sioe fwyaf anhygoel a fu erioed. Daw dau fyd ynghyd ar y daith ryfeddol hon o hunan-ddarganfod a chyfeillgarwch, lle mae'r tri ffrind yn darganfod gwir nerth cariad, derbyn asass!

   
 • 24
   

  Pricilla Queen of the Desert

  Llun 20 - Sad 25 Medi 2021

   

  Yn seiliedig ar y ffilm enillodd Oscar, mae PRISCILLA yn antur ddoniol a thwymgalon gan dri ffrind sy'n mynd ar daith i galon Awstralia ar hen fws digon diolwg i gynnal y sioe fwyaf anhygoel a fu erioed. Daw dau fyd ynghyd ar y daith ryfeddol hon o hunan-ddarganfod a chyfeillgarwch, lle mae'r tri ffrind yn darganfod gwir nerth cariad, derbyn asass!

   
 • 25
   

  Pricilla Queen of the Desert

  Llun 20 - Sad 25 Medi 2021

   

  Yn seiliedig ar y ffilm enillodd Oscar, mae PRISCILLA yn antur ddoniol a thwymgalon gan dri ffrind sy'n mynd ar daith i galon Awstralia ar hen fws digon diolwg i gynnal y sioe fwyaf anhygoel a fu erioed. Daw dau fyd ynghyd ar y daith ryfeddol hon o hunan-ddarganfod a chyfeillgarwch, lle mae'r tri ffrind yn darganfod gwir nerth cariad, derbyn asass!

   
 • 26
   

  Justin Fletcher LIVE - The Big Tour

  Sul 26 Medi 2021

   

  Dewch i weld seren CBeebies a hoff gyflwynydd y plant, Justin Fletcher, yn fyw ar y llwyfan mewn sioe canu a dawnsio anhygoel.

   
 • 27
 • 28
   

  Looking Good Dead

  Maw 28 Medi - Sad 2 Hyd 2021

   

  Mae Roy Grace yn ôl wrth i waith cyffrous yr awdur hynod boblogaidd, Peter James, ddychwelyd i Gaerdydd gyda’r cynhyrchiad llwyfan cyntaf o’r nofel Looking Good Dead.

   
 • 29
   

  Looking Good Dead

  Maw 28 Medi - Sad 2 Hyd 2021

   

  Mae Roy Grace yn ôl wrth i waith cyffrous yr awdur hynod boblogaidd, Peter James, ddychwelyd i Gaerdydd gyda’r cynhyrchiad llwyfan cyntaf o’r nofel Looking Good Dead.

   
 • 30
   

  Looking Good Dead

  Maw 28 Medi - Sad 2 Hyd 2021

   

  Mae Roy Grace yn ôl wrth i waith cyffrous yr awdur hynod boblogaidd, Peter James, ddychwelyd i Gaerdydd gyda’r cynhyrchiad llwyfan cyntaf o’r nofel Looking Good Dead.