• AJ and Curtis - Big Night Out

    Sul 12 Medi 2021

    Sul 12 Medi 2021 - 7.30pm
    AJ and Curtis - Big Night Out

Mae serenStrictly Come Dancing AJ PRITCHARD a'i frawd, un o ffefrynauLove IslandaGreatest Dancer CURTIS PRITCHARD yn dod â sioe gyffrous newydd sbon i chi yn 2021.

Mae AJ A CURTIS'S BIG NIGHT OUT yn noson o adloniant byw ysblennydd yn cynnwys coreograffi a dawns ffrwydrol, perfformiadau cerddorol byw sy'n ddigon i godi'r to, cantorion gwadd anhygoel o arbennig, gemau rhyngweithiol byw ynghyd â chomedi a gwobrau cyffrous i'w hennill.

Dewch â'ch ffrindiau a'ch teulu a byddwch yn barod am noson ddifyr. Y gwir yw, yn 2021 bydd angen NOSON FAWRar bob un ohonom!

Gostyngiadau

Sul 7.30pm
£29.50 - 39.50

Bocsys o  (uchafswm o 6 bobl)
£130.00- £150.00

Grwpiau (8+) Safonol Gostyngiadau  : £2.50 go styngiad

Hynt
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.