• Al Stewart Greatest Hits

    Sul 24 Hydref 2021

    Sul 7.30pm

    Amser rhedeg: TBC
    Al Stewart Greatest Hits

Ers taith ddiwethaf Al o amgylch y DU yn hydref 2019 gyda'i fand yr Empty Pockets, am y rhan fwyaf o 2020 bu'n rhaid iddo gamu i'r ochr oherwydd pandemig Covid-19. Ar gyfer ei daith fawr gyntaf ers hynny mae wedi penderfynu gwahodd yn ôl yr un offerynwyr oedd ar ei daith yn 2019. Unwaith eto, bydd y sacsoffonydd Marc Macisso yn ymuno ag Al a'r Pockets. Bydd yn chwarae ei hen ffefrynnau, Year of the Cat, Time Passages, On the Border, Nostradamus a Roads to Moscow ynghyd â detholiadau o'i gatalog eang.

Mae'r canwr-gyfansoddwr a anwyd yn yr Alban wedi rhyddhau bron i 20 o recordiau mewnsyllgar a phwerus o ran geiriau yn cynnwys cerddorion gwych yn chwarae'n gefndir (Jimmy Page, Phil Collins, Richard Thompson, Peter White ac ati). Rhyddhawyd ei lwyddiannau platinwm mwyaf, "Year of the Cat" a "Time Passages" ym 1976 a 1978 yn y drefn honno. Mae wedi cael sawl sengl yn yr 20 uchaf, gan gynnwys y teitlau a grybwyllir uchod, yn ogystal ag "On the Border" a "Song On The Radio".

Yng Ngeiriau Al ei hun:  "Dim ond canwr gwerin ydw i sydd â diddordeb mewn hanes a gwin a fu'n lwcus gyda rhai recordiau  poblogaidd!  Mae mor syml â hynny. Roeddwn bob amser yn ffan enfawr o gerddoriaeth ac yn wreiddiol, roeddwn am fod yn Brian Jones ac yna Bob Dylan, ond roedd y ddwy swydd hynny yn llawn.  Ac mewn sawl ffordd, rwy'n dal i fod yr un trwbadŵr  ag yr oeddwn yn ôl yn 1965. Rwy'n dal i gael cic allan o glywed y Zombies, Hendrix neu They Might be Giants ar y radio."

Gostyngiadau

Iau 7.30pm
£41.50 - £46.50

Bocsys o (uchafswm o 6 o bobl)
£249.00 - £279.00

Grupiau (8+) safonol Gostyngiadau: £2.50 cffrrdd

Hynt
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.