• Aladdin

    Sadwrn 4 Rhagfyr 2021 - Sul 2 Ionawr 2022

    Amseroedd amrywiol.

    Yn para: TBC
    Aladdin

Yn llawn elfennau traddodiadol y pantomeim y mae cynulleidfaoedd yn eu disgwyl, mae gan Aladdin gomedi gwych, golygfeydd godidog, gwisgoedd hyfryd a digon o fwio! Dilynwch Aladdin, ei frawd Wishee Washee, ac wrth gwrs ei fam Widow Twankey ar antur a hanner.Bydd carpedi yn hedfan, jîni sy'n rhoi dymuniadau, dewin drwg a llusern llawn llawenydd, felly adewch eich reid carped hudol i'r hen Peking i bantomeim hudpol Aladdin!

Gyda gostyngiadau hael i grwpiau, gostyngiadau a phrisiau arbennig i ysgolion ar gyfer rhai perfformiadau, dyw hi byth yn rhy gynnar i sicrhau'r seddi gorau i chi a'ch te.

Sad 4 Rhag 2021 - Sul 2 Ion 2022 

Rhagfyr 2021

Sadwrn 4 2.30pm 7.00pm F
Sul 5 1.00pm 5.00pm F
Llun 6   --   --
Mawrth 7 1.30pm RS 7.00pm RSF
Mercher 8 1.30pm RS 7.00pm RSF
Iau 9 1.30pm RS 7.00pm RSF
Gwener 10 1.30pm RS 7.00pm
Sadwrn 11 2.30pm 7.00pm
Sul 12 1.00pm 5.00pm
Llun 13   --   --
Mawrth 14 1.30pm RS 7.00pm RSF
Mercher 15 1.30pm RS 7.00pm RSF
Iau 16 1.30pm RS 6.00pm RP
Gwener 17   ---   ---
Sadwrn 18 2.30pm 7.00pm
Sul 19 1.00pm 5.00pm
Llun 20 2.30pm 7.00pm
Mawrth 21 2.30pm 7.00pm
Mercher 22 2.30pm 7.00pm
Iau 23 1.00pm 5.00pm
Gwener 24 10.30am 2.30pm
Sadwrn 25 --- ---
Sul 26 2.30pm 7.00pm
Llun 27 1.00pm 5.00pm
Mawrth  28 1.00pm 5.00pm
Mercher    29 1.00pm 5.00pm
Iau   30 1.00pm CAP 5.00pm
Gwener 31 1.00pm AD C F 5.00pm F

Ionawr 2022

Sadwrn  1 ------  -------
Sul 2 1.00pm B F BSL 5.00pm F


Rydym wedi e-bostio cwsmeriaid Aladdin 2020 i'w cynghori ynghylch yr aildrefnu: Am ymhellach ymholiadau, cysylltwch: NewTheatrePanto@cardiff.gov.uk

Eich dewis o brisiauPeak Performances
Llawr gwaelodA-PQ-ST-UCylchA-F G-MCylch UchafA-DE-FBocsys *Lle i gadair *** Golwg gyfyngedig: 6 o bobl ar y mwyaf.
** Lle i gadair olwyn a sedd cymar (yr un).
Ychwanegir Tâl Gwasaneath Tocynnau o £3.95 at bob archeb (mae rhai eithriadau).
Postio i gyfeiriad yn y DU yn cael ei godi yn £1 (dewisol)

Gostyngiadau

GOSTYNGIADAU ARFEROL mewn perfformiadau â label R:
Gostyngiad o £2.00 yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-U, y Cylch A-M a'r Cylch Uchaf A-D i Blant, Myfyrwyr, dros, 60 oed, Pobl Anabl ac un Cymar yr un, Pobl Ddi-waith, Hawlwyr

CYNNIG TEULU mewn perfformiadau â label F:
4 tocyn am £95 (yn cynnwys o leiaf 1 plentyn)

"YOUNG AT HEART" Matinees i'r ifanc eu hysbryd â label H:
£19 yr un i'r rhai dros 60 oed a phlant

GRWPIAU YSGOL mewn perfformiadau â label S:
£12.50 yr un - athrawon sy'n arolygu am ddim

GRWPIAU mewn perfformiadau â label R:
Gostyngiad o £2.50 yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-U, y Cylch A-M a'r Cylch Uchaf A-D i grwpiau o 50 neu fwy o bobl
Gostyngiad o £2.00 yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-U, y Cylch A-M a'r Cylch Uchaf A-D i grwpiau o 20 - 49 o bobl

CYW CYNNAR mewn perfformiadau â label   (talwch erbyn 6 Hydref 2020):
Gostyngiad o £3.00 yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-U, y Cylch A-M a'r Cylch Uchaf A-D neu £1.00 yn y Cylch Uchaf E-F i grwpiau o 50 neu fwy o bobl
Gostyngiad o £2.50 yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-U, y Cylch A-M a'r Cylch Uchaf A-D neu £1.00 yn y Cylch Uchaf E-F i grwpiau o 20 - 49 o bobl

Hynt
 

Perfformiadau Hygyrch

Disgrifiad clywedol byw

Disgrifiad clywedol byw

31 Rhag 2021 1:00 PM
 
laith Arwyddion Prydain

laith Arwyddion Prydain

02 Ion 2022 1:00 PM
 

Perfformiad â phenawdau

30 Rhag 2021 1:00 PM
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.