• Andy Fairweather Low and The Low Riders

    Sadwrn 2 Rhagfyr 2017

    7.30pm
    Andy Fairweather Low and The Low RidersAndy Fairweather Low and The Low RidersAndy Fairweather Low and The Low Riders

Mae Andy Fairweather Low, brodor o'r brifddinas, wedi bod yn gitarydd a chanwr o ddewis i rai o gantorion eiconig ein hoes fel Bob Dylan, Eric Clapton, Jimi Hendrix, Elton John, Phil Collins a llawer mwy - ac mae galw mawr am ei ddoniau o hyd.

Wedi tair blynedd, mae Fairweather Low yn dychwelyd i'r New Theatre gyda'i fand The Low Riders, mewn gig arbennig am un noson yn unig. Mae'r daith hon hefyd yn cynnwys lein-yp arbennig yr Hi Riders Special Soul Review - adran bres estynedig ac organ Hammond gydol y sioe.

 

 

Eich dewis o brisiau
Llawr gwaelodA-P£26.50
Q-S£26.50
T-U£26.50
CylchA-F£26.50
G-M£26.50
Cylch UchafA-D£26.50
E-F£26.50
Bocsys *£122.00
£109.00
Lle i gadair **£14.00
* Golwg gyfyngedig: 6 o bobl ar y mwyaf.
** Lle i gadair olwyn a sedd cymar (yr un).
Does dim Tâl Gwasanaeth Tocynnau.
Postio i gyfeiriad yn y DU yn cael ei godi yn £1 (dewisol)

Gostyngiadau

Yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-S a'r Cylch A-M Yn unig: Gostyngiad o £2.50 ar gyler; Grwpiau o 8 neu ragor; Plant; Myfyrwyr; Dros 60 oed; Pobl Ddi-waith; Pobl Anabl ac un Cymar yr un; Hawlwyr

Hynt
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.