• Andy Fairweather Low & The Low Riders feat The Hi Riders Soul Revue

    Sul 10 Ebrill 2022

    Sul 7.30pm
    Andy Fairweather Low & The Low Riders feat The Hi Riders Soul Revue

Yn arwr cerddorol chwedlonol o Gymru ac un o'r cerddorion uchaf ei barch yn y byd, mae Andy wedi canu a chwarae'r gitâr yn gyson gyda mwy o artistiaid chwedlonol nag y gall y rhan fwyaf o bobl eu henwi - Eric Clapton, George Harrison, Bob Dylan, Jimi Hendrix, The Band, Roger Waters, Pete Townshend.....a channoedd mwy.

Fe'i gwahoddwyd gan Eric Clapton i fod yn artist i dderbyn sylw yng ngŵyl Crossroads yn Dallas fis Medi diwethaf gan ei roi yn gadarn ymhlith yr 20 gitarydd pennaf yn y byd.   

Gostyngiadau

Sul  7.30pm
£17.00 - 29.50

Bocsys o (uchafswm o 6 o bobl)
£135.00- £150.00

Grwpiau (8+) y Gostyngiadau £2.50 off

 

 

 

Hynt
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.