• Awful Auntie

  Mercher 9 - Sul 13 Mai 2018

  Mercher 7.00pm
  Iau a Gwener 10.30am a 7.00pm
  Sadwrn 2.00pm a 7.00pm
  Sul 11.00am a 3.00pm
  Awful Auntie

Pan aiff Stella am dro i Lundain gyda'i rhieni, yr Arglwydd a'r Fonesig Saxby, ychydig a wyddai bod ei bywyd mewn perygl! Ar ôl deffro dri mis wedyn, dim ond Modryb Alberta sy'n gallu dweud yn union beth ddigwyddodd. Ond dyw Modryb Alberta ddim yn datgelu'r gwir bob gair, a buan y sylweddola Stella bod ganddi frwydr a hanner o'i blaen yn erbyn ei hen gnawes o Fodryb!

Dyma'r première byd o stori wych David Walliams am ofnau, helyntion a ffrindiau bore oes, yn cynnwys clamp o dylluan, ysbryd bach a Modryb arswydus, gan gynhyrchwyr o fri Gangsta Granny!

"The Birmingham Stage Company's Gangsta Granny is truly brilliant, so I'm hugely excited that they're now bringing Awful Auntie to the stage. It promises to be a thrilling show and a total hoot - Wagner and I can't wait to see it!" DAVID WALLIAMS

Eich dewis o brisiauMercher 7.00pmIau 10.30am, Iau 7.30pm a Gwener 10.30amGwener 7.00pm ymlaen
Llawr gwaelodA-P£17.50£23.50£25.00
Q-S£17.50£21.00£22.50
T-U£17.50£18.50£19.50
CylchA-F£17.50£24.00£25.50
G-M£17.50£21.00£22.50
Cylch UchafA-D£17.50£18.50£19.50
A-D£13.50£14.00£14.50
Bocsys *£82.00£110.00£122.00
£76.00£96.00£108.00
Lle i gadair **£13.50£14.00£14.50
* Golwg gyfyngedig: 6 o bobl ar y mwyaf.
** Lle i gadair olwyn a sedd cymar (yr un).
Does dim Tâl Gwasanaeth Tocynnau.
Postio i gyfeiriad yn y DU yn cael ei godi yn £1 (dewisol)

Gostyngiadau

Ar gyfer nos Iau 10.30am, Iau 7.00pm a Gwener 10.30am yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-S a'r Cylch A-M yn unig: Gostyngiad o £2.50 ar gyfer Grwpiau o 8 neu ragor; Gostyngiad o £2.00 ar gyfer Myfyrwyr, Dros 60 oed, Pobl Ddi-waith, Pobl Anabl ac un Cymar yr un, Hawlwyr.

DAN 16 OED: £15.00 yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-S, y Cylch A-M a'r Cylch Uchaf A-D ar gyfer perfformiadau Mercher 7.00pm; £16.50 yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-S, y Cylch A-M a'r Cylch Uchaf A-D ar gyfer perfformiadau Iau 10.30am, Iau 7.00pm a Gwener 10.30am; £17.50 yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-S, y Cylch A-M a'r Cylch Uchaf A-D ar gyfer perfformiadau Gwener 7.00pm a Sadwrn a Sul yn unig

 

Hynt
 

Perfformiadau Hygyrch

Perfformiad â phenawdau

12 Mai 2018 2:00 pm
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.