• Awful Auntie

  Mercher 9 - Sul 13 Mai 2018

  Mercher 7.00pm
  Iau a Gwener 10.30am, 1.45pm a 7.00pm
  Sadwrn 2.00pm a 7.00pm
  Sul 11.00am a 3.00pm

  Yn para: 1hr 50mins
  Awful AuntieAwful AuntieAwful AuntieAwful AuntieAwful Auntie

Pan aiff Stella am dro i Lundain gyda'i rhieni, yr Arglwydd a'r Fonesig Saxby, ychydig a wyddai bod ei bywyd mewn perygl! Ar ôl deffro dri mis wedyn, dim ond Modryb Alberta sy'n gallu dweud yn union beth ddigwyddodd. Ond dyw Modryb Alberta ddim yn datgelu'r gwir bob gair, a buan y sylweddola Stella bod ganddi frwydr a hanner o'i blaen yn erbyn ei hen gnawes o Fodryb!

Dyma'r première byd o stori wych David Walliams am ofnau, helyntion a ffrindiau bore oes, yn cynnwys clamp o dylluan, ysbryd bach a Modryb arswydus, gan gynhyrchwyr o fri Gangsta Granny!

"The Birmingham Stage Company's Gangsta Granny is truly brilliant, so I'm hugely excited that they're now bringing Awful Auntie to the stage. It promises to be a thrilling show and a total hoot - Wagner and I can't wait to see it!" DAVID WALLIAMS

Does dim dal y bydd pob pris ar gael.


Gostyngiadau

Mercher 7.00pm
£13.50 - £17.50

Perfformiad Iau a Gwener 10.30am
£14.00 - £24.00

Gwener 7.00pm ymlaen
£14.50 - £25.50

Bocsys o (uchafswm o 6 o bobl)
£76.00 - £122.00

Safonol Gostyngiadau: £2.00 off
Iau 10.30am, Iau 7.00pm a Gwener 10.30am

Grwpiau (8+): £2.50 off
Iau 10.30am, Iau 7.00pm a Gwener 10.30am

Dros 60 oed:
£15.00 yr un
(Mercher 7.00pm)
£16.50 yr un (Iau 10.30am, Iau 7.30pm a Gwener 10.30am)
£17.50 yr un (Gwener 7.00pm a pob perfformiad Sadwrn a Sul)

Grwpiau Ysgol: £12.00 yr un (am ddim i athrawon)
Iau 10.30am a Gwener 10.30am

Hynt
 

Perfformiadau Hygyrch

Perfformiad â phenawdau

12 Mai 2018 2:00 pm
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.