• Ben & Holly's Little Kingdom

    Sadwrn 15 - Sul 16 Gorffennaf 2017

    Sadwrn 10.00am, 1.00pm a 4.00pm
    Sul 10.00am ac 1.00pm
    Ben & Holly's Little KingdomBen & Holly's Little KingdomBen & Holly's Little KingdomBen & Holly's Little KingdomBen & Holly's Little Kingdom

Fersiwn fyw o'r gyfres gartŵn boblogaidd i blant ac enillydd gwobr BAFTA, gan gynhyrchwyr Peppa Pig.

Mae tywysoges y tylwyth teg o'r enw Holly yn dal i ddysgu sut i hedfan, ond dyw ei hud a lledrith ddim yn gweithio bob amser. Does gan ei ffrind gorau, Ben y corrach, ddim adenydd a dyw e'n deall dim am hud a lledrith, ond mae'n rhedeg yn gyflym gyflym ac yn hedfan ar gefn Gaston y fuwch goch gota. Maen nhw'n byw yn Little Kingdom, gwlad fach lle mae'r blodau a'r borfa'n tyfu'n uwch na nhw a lle mae pob dydd yn un antur fawr.

Mae Ben a Holly yn cael hwyl a sbri wrth helpu Gaston i lanhau ei ogof siang-di-fang, yn mynd am dro i'r Big World gyda Nanny Plum, tylwythen deg y dannedd, a hyd yn oed yn trefnu parti sypreis ar gyfer pen-blwydd King Thistle - dim ond gobeithio na fydd llifogydd jeli arall y tro hwn!

Ymunwch â Ben a Holly a'u ffrindiau ar antur gerddorol gyffrous llawn hud a hwyl sy'n gyforiog o ganu, gemau a chwerthin. Bydd y stori hyfryd hon am gorachod, tywysogesau a diniweidrwydd plentyndod wrth fodd y teulu cyfan!

Hyd y sioe: 1a 30m
Amcan o hyd y sioe yw hwn ac fe'i rhoddir fel arweiniad yn unig

 

Eich dewis o brisiau
Llawr gwaelodA-S£16.00
T-U£14.00
CylchA-M£16.00
Cylch UchafA-D£14.00
E-F£9.00
Bocsys *£78.00
£64.00
Lle i gadair **£9.00
* Golwg gyfyngedig: 6 o bobl ar y mwyaf.
** Lle i gadair olwyn a sedd cymar (yr un).
Ychwanegir Tâl Gwasaneath Tocynnau o £3.95 at bob archeb (mae rhai eithriadau).
Postio i gyfeiriad yn y DU yn cael ei godi yn £1 (dewisol)

Gostyngiadau

DAN 16 OED £2.00 ddisgownt ar gyfer pob perfformiad yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-U, Cylch A-M a'r Cylch Uchaf A-F

CYNNIG TEULU (4 o bobl, o leiaf 1 plentyn) £56 yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-S a'r Cylch A-M un unig - ddim ar gael ar-lein.

HyntGwefan y sioe
 

† Nid yw'r New Theatre Caerdydd yn gyfrirol am gynnwys gwefan unrhyw drydydd parti.

 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.