• Ben Phillips: Live Cinematic Experience

    Sadwrn 7 Hydref 2017

    7.30pm
    Ben Phillips: Live Cinematic ExperienceBen Phillips: Live Cinematic Experience

Tocynnau VIP £72.00 yn cynnwys:
- crys-t arbennig y daith
- sesiwn holi ac ateb gyda'r cast cyn y sioe
- seddi gorau'r theatr
- cyfarchion fideo personol gan Ben ac Elli

Tocynnau Cwrdd a Chyfarch £57.00 yn cynnwys:
- cwrdd â'r cast ar ôl y sioe

Tocynnau cyffredinol £27.00

Dechreuodd BEN PHILLIPS greu fideos ar ei iPhone pan oedd yn 19 oed, tra'n gweithio yn siop esgidiau ei fam ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Buan y trodd tipyn bach o sbort a sbri personol yn gyfrifoldeb anferthol wrth i BEN ddenu miliwn o ddilynwyr ar Vine mewn ychydig fisoedd. Wedi'i ddarganfod gan Jerome Jarre pan oedd ganddo ddim ond 200,000 o ddilynwyr, mae BEN yn ei weld fel mentor iddo yn y cyfryngau cymdeithasol. Erbyn hyn, tudalen Facebook BEN yw'r un sy'n tyfu gyflymaf yn y DU a'r byd.

Ar ôl teithio'r byd yn meithrin cysylltiadau â rhwydweithwyr eraill Vine ddiwedd 2014, penderfynodd BEN symud i Facebook a sefydlu partneriaeth ag Elliot er mwyn cynhyrchu a chreu fideos chwarae castiau. Mae'r fideos yn dangos BEN yn tynnu coes pobl Caerdydd ac Elliot wrth ddiddanu dilynwyr o bob cwr o'r byd. Aeth BEN ymlaen i gyflwyno sioeau sinematig byw, gan werthu pob tocyn yn y DU eleni a theithio i Ewrop, yr Unol Daleithiau, Awstralia ac Asia. Cafodd ei lyfr Sorry Bro ei gyhoeddi ym mis Tachwedd 2016 gyda phob copi o'r 5,000 o lyfrau wedi'u llofnodi'n barod yn gwerthu allan mewn 48 awr, gan lamu i restr tri gwerthwr gorau Amazon.

YouTube - 2.8 miliwn o danysgrifwyr
Facebook - 8.7 miliwn o ddilynwyr
Instagram - 1.6 miliwn o ddilynwyr
Twitter -  450,000 o ddilynwyr

Hynt
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.