• Buble Meets Sinatra:The Showdown

    Sul 3 Hydref 2021

    Wednesday 7.30yh
    Buble Meets Sinatra:The Showdown

Sioe deyrnged i Buble a Sinatra, yr agosaf posibl at y cantorion go iawn eu hunain. Cewch gyfle i ddilyn Frank Sianatra wrth iddo deithio drwy amser o'r 1950au i gwrdd â'r Canadiad cyfoes sydd yn ei dilyn yn ôl ei droed.  Pwy fydd eich hoff berfformiwr chi pan ddaw'r ddau fyd at ei gilydd mewn noson wefreiddiol sy'n gadael y ffans yn ysu am fwy…boed i'r frwydr ddechrau…

Bydd 'cyngerdd fawr y ganrif - y gyngerdd na fu' yn cynnwys Michael Buble yn canu ei ganeuon poblogaidd i gyd a Frank Sinatra'n cyflwyno rhai o'i glasuron. Yn llawn hwyl a chyffro, bydd band byw llawn yn gyfeiliant i'r ddau ganwr poblogaidd.

Rhaid i chi weld 'Buble' Jame Flanagan i'w gredu - mae ei lais, y ffordd mae'n symud, ei acen Ganadaidd i gyd yn hynod debyg i'r dyn mawr ei hun.  Kevin Fitzsimmons sy'n ymuno ag ef i bortreadu Frank Sinatra - ac mae ei bortread e o'r cawr o gantor yn gwbl argyhoeddedig. Does rhyfedd mai ef yw'r unig ddynwaredwr Frank Sinatra sydd wedi cael sêl bendith Cynrychiolydd teulu Sinatra yn Ewrop. Gostyngiadau

Pob perfformidau
 £22.50 - £29.50

Bocsys (uchafswn o 6 bobl)
 £120.00 - £140.00

Dan 16 oed: £20.00

Hynt
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.