• Count Arthur Strong - "And this is me!"

    Sul 8 Mai 2022

    Sul 8.00pm
    Count Arthur Strong - "And this is me!"

Taith ugeinfed pen-blwydd!  Ar ôl blynyddoedd lawer o roi'r sgyrsiau darlith gwych y mae'n eu rhoi, mae Count Arthur Strong o'r diwedd wedi ildio i alw sylweddol gan y cyhoedd ac wedi caniatáu iddo'i hun gael ei berswadio i greu sioe yn seiliedig arno'i hun am unwaith. Ac nid oedd hynny erioed wedi ei daro o'r blaen oherwydd ei fod mor fawrfrydig. O'i sioe Ffrinj Caeredin arloesol'Forgotten Egypt'yn 2002, i siarad amdano'i hun yn 2022. Mae gan Arthur ddau ddegawd o atgofion o'i ddeg taith genedlaethol, 15 mlynedd o'i sioe radio arobryn a thair cyfres o'i gomedi sefyllfa deledu a enwebwyd am BAFTA.

Gostyngiadau

Pob perfformiad

£25.50

Bocsys o (unchafswm o 6 bobl)
£153.00

 

Beth mae'r papurau yn eu dweud...

"Athrylith pur a theyrnged bur i oes aur vaudeville".

Bruce Dessau  - Evening Standard

'Ar bob cynnig, mae ei berfformiad yn rhoi rhywbeth i ni ryfeddu ato'

Brian Logan - The Guardian 

Hynt
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.