• Courtney Act: FLUID

    Sul 25 Ebrill 2021

    8:00 pm
    Courtney Act: FLUID

BYWGRAFFIAD COURTNEY ACT - MEDI 2019

Bachgen, Merch. Artist, Eiriolwr. Mae Courtney Act yn fwy na swm ei rhannau yn unig.

Mae hi'n artist cyfoes sy'n ymgorffori ysbryd cyfnod. Yn un o'r artistiaid cyntaf i ddangos ei rhywedd hylifol, daeth Courtney i'r amlwg yn 2003 drwy gyrraedd rowndiau cynderfynol tymor cyntafAustralian Idolcyn llofnodi contract gydaSony/BMG.

Yn 2014 dychwelodd i fyd y teledu fel un o'r tri a ddaeth i'r brig yn Nhymor 6RuPaul's Drag Race, cyfres sydd wedi ennill gwobr Emmy, gyda llu o ffans newydd ledled y byd. Yna, rhyddhaodd Courtney ei EP cyntafKaleidoscope sy'n cynnwys bîts pop prif ffrwd a fideos moethus. Mae ei fideos ar-lein wedi cael eu gwylio dros 40 miliwn o weithiau.

Gan brofi unwaith ac am byth ei bod yn fwy na dim ond llais a chorff, aeth Courtney i'r afael â nifer o achosion cymdeithasol a storïau dadleuol yn ei rhaglen wleidyddol American Act ar Junkee.com, rhaglen a enwebwyd am sawl gwobr.  Cafodd y rhaglen ei gwylio fwy na 6 miliwn o weithiau lle gwelwyd Act yn tanio gwn, smocio marijuana a mynychu un o ralïau Trump mewn drag.

Yn 2017 aeth ar daith gyda'i sioe ryngwladol wreiddiolThe Girl From Oz.Daeth ei thaith o amgylch y byd i ben gydag  adolygiadau pum seren yng Ngŵyl Ymylol Caeredin.

"Yn ogystal â'i llais, mae ei chomedi craff yn llifo drwy'r sioe yn ddiymdrech" - Cylchgrawn Gwyliau Caeredin 2017

Yn 2018 gwelwyd Courtney Act a Shane Jenek yn ennill Celebrity Big Brother UK - gan addysgu gwylwyr am faterion cyfunrywiol fel hunaniaeth rhywedd a rhyweddhylifol, rhywioldeb, priodas o'r un rhyw a llawer mwy. Ar ôl ei thaith llwyddiannus o gwmpas y bydCourtney Act: Under the Covers,gwnaeth rywbeth hanesyddol ym myd y teledu fel cyflwynydd sioe dod o hyd i gariad ddeurywiol gyntaf y DU arThe Bi Lifear E! i orffen blwyddyn hynod yn ei sioe arbennig ei hun ar gyfer y Nadolig,The Courtney Act Showar gyfer Channel 4 UK a Peach (Awstralia).

"Mae Courtney'n perfformio'n wefreiddiol. Mae hi'n gantores dalentog, yn ddigrifwr ac mae ganddi bersonoliaeth ddymunol y byddwch yn cael trafferth peidio â chwympo mewn cariad a hi." - Broadway World

Cystadlodd Courtney Act yn rhaglen gychwynnolEurovision - Australia Decides,eleni, gan lansio ei sengl poblogaidd iawn,Fight For Love. Gan wneud rhywbeth hanesyddol arall ar y teledu, y tro hwn fel un hanner o bâr cyntaf y byd o'r un rhyw,

Dawnsiodd Courtney Act a Shane Jenek eu ffordd i galon y genedl a daethon nhw'n ail ynDancing with the Starsar Network Ten.

Mae Courtney bellach wrth ei bodd yn dod â'i sioe newydd "FLUID" i'r DU ac i Ewrop yn 2021.

"Mae'n fuddugoliaeth wefreiddiol arall i Courtney Act, sy'n dod â derbyniaeth, positifrwydd, a dogn go dda o 'gamp' ble bynnag mae hi'n mynd -Broadway World UK

 

Gostyngiadau

Sul 8.00pm

£31.50 - £59.00 

Bocsys o (uchafswm o 6 o bobl)
£150.00- £170.00

Gostyngiadau sfonol: £2.50 i ffwrdd

Hynt
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.