• Craig Revel Horwood

    Sul 18 Hydref 2020

    Sul 7.30pm
    Craig Revel Horwood

So Comedy & Broken Robot Productions gyda Gavin Barker Associates yn cyflwyno

CRAIG REVEL HORWOOD - THE ALL BALLS AND GLITTER TOUR

Mae seren Strictly Come Dancing ar BBC1 ar antur gyda'i daith unigol gyntaf! Ymunwch â Craig wrth iddo siarad am ei fywyd o Awstralia i'r West End i Strictly, mae'n datgelu cyfoeth o glecs cefn llwyfan gyda'i ffraethineb a'i onestrwydd arferol, ac mae'n rhoi perfformiad arbennig iawn o ychydig o'r gerddoriaeth a fu'n drac sain i'w yrfa. Archebwch nawr am noson wych o adloniant!      

Rydym yn eich gwahodd i uwchraddio'ch tocyn i gael cyfle i gwrdd â Craig Revel Horwood ar ôl y sioe. I nifer gyfyngedig iawn y bydd hyn ar gael.
Mae'r uwchraddiad hwn yn rhoi cyfle i chi gwrdd â Craig Revel Horwood (gyda bar tâl preifat) a chael llun wedi ei lofnodi a phas AAA i'w cadw'n cofrodd o'r noson.  
Dim ond i ddeiliaid tocynnau y mae'r cyfle hwn. Gellir uwchraddio'ch tocyn presennol am £40 y pen. Dim ond deiliaid tocynnau sydd wedi talu i uwchraddio fydd yn cael eu derbyn i'r digwyddiad ôl-sioe hwn a does dim disgownt ar gael.
I archebu tocyn ar gyfer y cyfle unigryw hwn, ffoniwch ein Swyddfa Docynnau ar 07925 659065 nawr gan nad yw'r cyfle hwn ar gael ar-lein ar hyn o bryd.

Gostyngiadau

Sadwrn 7.30pm
£27.00

Bocsys o (uchafswm o 6 o bobl)
£120.00- £140.00

Grwpiau (8+) a Safonol Gostyngiadau: £2.50 off

Hynt
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.