• Deathtrap

    Mawrth 10 - Sadwrn 14 Hydref 2017

    Hwyr 7.30pm
    Matinee Mercher, Iau a Sadwrn 2.30pm
    Deathtrap

Y sêr theatr a theledu Paul Bradley a Jessie Wallace sy'n arwain cast Deathtrap, drama ias a chyffro wefreiddiol sy'n siŵr o'ch cadw ar flaen eich sedd.

Mae Paul Bradley fwyaf enwog am chwarae rhan Professor Elliot Hope yng nghyfres Holby City y BBC am ddeng mlynedd, yn ogystal â'r cymeriad eiconig Nigel yn EastEnders am chwe blynedd. Mae Jessie Wallace fwyaf adnabyddus am greu cymeriad Kat Slater yn EastEnders a Redwater.

Mae Sidney Bruhl, a fu'n awdur llwyddiannus dramâu ias a chyffro ar un adeg, yn methu'n glir â rhoi pin ar bapur. Ond mwya sydyn, mae'r dramodydd ifanc Clifford Anderson yn anfon copi o'i ddrama ddirgelwch newydd wych ato, sefDeathtrap.  A ddylai Bruhl, sy'n awchu i lwyddo ar lwyfannau Broadway eto, ladd y cyw awdur a hawlio'r ddrama iddo'i hun?

Dyma'r ddrama ias a chyffro fwyaf hirhoedlog yn hanes Broadway erioed.

Archebwch nawr i fwynhau'r clasur o ddrama a gweld 'pwy wnaiff beth' lle nad oes neb yn union fel y mae'n ymddangos ar yr olwg gyntaf.

Manylion gweddill y castio i ddod

Eich dewis o brisiauMawrth - Iau 7.30pm a Sadwrn 2.30pmMercher 2.30pm a Iau 2.30pmGwener a Sadwrn 7.30pm
Llawr gwaelodA-P£28.50£22.50£31.50
Q-S£24.50£19.00£28.00
T-U£20.50£16.00£22.00
CylchA-F£29.50£23.00£32.50
G-M£24.50£19.00£28.00
Cylch UchafA-D£20.50£16.00£22.00
E-F£12.50£12.00£13.50
Bocsys *£135.00£105.00£149.00
£113.00£87.00£129.00
Lle i gadair **£12.50£12.00£13.50
* Golwg gyfyngedig: 6 o bobl ar y mwyaf.
** Lle i gadair olwyn a sedd cymar (yr un).
Does dim Tâl Gwasanaeth Tocynnau.
Postio i gyfeiriad yn y DU yn cael ei godi yn £1 (dewisol)

Gostyngiadau

Ar gyfer nos Fawrth i nos Iau 7.30pm a Sadwrn 2.30pm yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-S a'r Cylch A-M yn unig: Gostyngiad o £3.50 ar gyfer Grwpiau o 8 neu ragor, Plant, Myfyrwyr, Dros 60 oed, Pobl Ddi-waith, Pobl Anabl ac un Cymar yr un, Hawlwyr.

Dros 60 oed: £17.50 ar gyfer dydd Mercher a dydd Iau 2.30pm yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-S a'r Cylch A-M yn unig

Mantais Myfyriwr: £5.00 ar gyfer perfformiad gyda'r hwyr (heblaw nos Sadwrn) ar ôl 6pm.

Beth mae'r papurau yn eu dweud...

"A Killer Thriller with real caviar quality"
The Times

"A Fiendishly clever nerve jangler"
Daily Express

"More twists than a bucket of snakes"
The Telegraph

HyntDigwyddiad React
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.