• Dirty Dancing

    Llun 27 Mawrth - Sadwrn 1 Ebrill 2017

    Llun - Iau 7.30pm
    Gwener 5.00pm ac 8.30pm
    Sadwrn 2.30pm a 7.30pm
    Dirty DancingDirty DancingDirty DancingDirty DancingDirty Dancing

YCHYDIG IAWN AR GAEL.  Cysylltwch y Swyddfa Docynnau os gwelwch yn dda.

CROESO'N ÔL I DIRTY DANCINGBydd yn fwrlwm o gerddoriaeth wefreiddiol, emosiwn anhygoel a dawnsio nwydus a chyffrous. Wedi'i gweld gan filiynau ym mhob cwr o'r byd, dyma glasur o stori am Baby a Johnny, dau enaid ifanc styfnig o annibynnol o ddau fyd cwbl wahanol, sy'n cwrdd yn ystod haf sy'n fwy o her a gorchest na dim byd arall erioed. Gyda 35 o ganeuon bythgofiadwy gan gynnwys Hungry Eyes, Hey Baby, Do You Love Me? a'r fythol enwog (I've Had) The Time Of My Life.

Da chi, peidiwch â cholli'r cyfle i fwynhau'r cynhyrchiad newydd rhagorol hwn.

Hyd y sioe: 2a 25m
Amcan o hyd y sioe yw hwn ac fe'i rhoddir fel arweiniad yn unig

Eich dewis o brisiauLlun 7.30pm a Gwener 5.00pmMawrth - Iau 7.30pm a Sadwrn 2.30pmGwener 8.30pm a Sadwrn 7.30pm
Llawr gwaelodA-D£45.00£60.00£65.00
E-P£33.00£45.00£49.50
Q-S£29.00£40.00£44.00
T-U£24.00£34.00£38.00
CylchA-C£45.00£60.00£65.00
D-F£33.00£45.00£49.50
G-M£29.00£40.00£44.00
Cylch UchafA-D£24.00£34.00£38.00
E-F£11.00£18.00£20.00
Bocsys *£156.00£204.00£222.00
£122.00£180.00£198.00
Lle i gadair **£11.00£18.00£20.00
* Golwg gyfyngedig: 6 o bobl ar y mwyaf.
** Lle i gadair olwyn a sedd cymar (yr un).
Ychwanegir Tâl Gwasaneath Tocynnau o £3.95 at bob archeb (mae rhai eithriadau).
Postio i gyfeiriad yn y DU yn cael ei godi yn £1 (dewisol)

Gostyngiadau

Ar gyfer nos Fawrth i nos Iau 7.30pm yn Seddau'r Llawr Gwaelod E-S a'r Cylch D-M yn unig: Gostyngiad o £4.50 ar gyfer Grwpiau o 8 neu ragor, Plant, Myfyrwyr, Dros 60 oed, Pobl Ddi-waith, Pobl Anabl ac un Cymar yr un, Hawlwyr.

Beth mae'r papurau yn eu dweud...

Surpasses all previous productions. Extremely effective special effects and the sets are amazing
North West End

Heart-pounding music and passion
Reviews Hub 

The most amazing show I have ever seen
whatsgoodtodo
 

Hynt
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.