• Dreamboats and Petticoats

    Llun 13 - Sadwrn 18 Chwefror 2017

    Hwyr 7.30pm
    Iau a Sadwrn 2.30pm
    Dreamboats and PetticoatsDreamboats and PetticoatsDreamboats and PetticoatsDreamboats and PetticoatsDreamboats and Petticoats
Llyfr gan Laurence Marks a Maurice Gran

YCHYDIG IAWN AR GAEL.  Cysylltwch y Swyddfa Docynnau os gwelwch yn dda.

Wedi'i hysbrydoli gan bump o recordiau hir Dreamboats and Petticoats a werthodd filiynau o gopïau, mae Dreamboats and Petticoats The Musical, a fu'n llwyddiant ysgubol yn y West End, yn cynnwys rhai o'r caneuon roc a rôl gorau eRoedd llwyddiant anhygoel y pum albwm gyntaf yng nghyfres Dreamboats and Petticoats yn cyflwyno neges glir. Gyda thros ddwy filiwn o gopïau wedi'u gwerthu a sawl wythnos ar frig y siartiau ar gyfer casgliad o ganeuon, roedd hi'n amlwg fod y cyhoedd ym Mhrydain nid yn unig eisiau gwrando ar ganeuon yr hen ddyddiau da: ond am eu gweld hefyd.

Mae'n 1961, ac emosiynau'n ferw wrth i'r cerddorion ifanc Norman a Bobby gystadlu am y gorau er mwyn cipio coron gyfansoddi genedlaethol - ac, yn bwysicach fyth, ennill sylw'r hyfryd Sue! Ond pan sylweddola Bobby fod Laura swil yn giamstar ar y piano, mae clod a bri roc a rôl a chariad yn blaguro!

Dreamboats and Petticoats - hir oes i'r hen ganeuon!

Yn cynnwys clasuron gan Roy Orbison, The Shadows, Eddie Cochran, Billy Fury a llawer mwy…

Gan gynnwys Let's Dance, To Know Him is to Love Him, Shaking All Over, Bobby's Girl, Little Town Flirt, Only Sixteen, Runaround Sue, Happy Birthday Sweet 16, Let It Be Me, Great Pretender, C'Mon Everybody a llawer mwy.

Eich dewis o brisiauLlun 7.30pmMawrth - Iau 7.30pm a Sadwrn 2.30pmIau 2.30pmGwener 7.30pm a Sadwrn 7.30pm
Llawr gwaelodA-P£24.00£28.50£20.00£31.00
Q-S£22.00£24.50£20.00£27.00
T-U£17.00£18.50£15.00£20.00
CylchA-F£25.00£29.50£20.00£32.00
G-M£22.00£24.50£20.00£27.00
Cylch UchafA-D£17.00£18.50£15.00£20.00
E-F£9.50£10.00£9.00£11.00
Bocsys *£112.00£138.00£96.00£150.00
£100.00£120.00£82.00£132.00
Lle i gadair **£9.50£10.00£9.00£11.00
* Golwg gyfyngedig: 6 o bobl ar y mwyaf.
** Lle i gadair olwyn a sedd cymar (yr un).
Ychwanegir Tâl Gwasaneath Tocynnau o £3.95 at bob archeb (mae rhai eithriadau).
Postio i gyfeiriad yn y DU yn cael ei godi yn £1 (dewisol)

Gostyngiadau

Ar gyfer nos Fawrth i nos Iau 7.30pm a Sadwrn 2.30pm yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-S a'r Cylch A-M yn unig: Gostyngiad o £4.00 ar gyfer Grwpiau o 8 neu ragor; Gostyngiad o £3.50 ar gyfer Myfyrwyr, Dros 60 eod, Pobl Ddi-waith, Pobl Anabl ac un Cymar yr un, Hawlwyr

DROS 60 OED: £16.00 ar gyfer performiadau Iau 2.30pm yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-S a'r Cylch A-M yn unig

Hynt
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.