• Duet for One

    Mawrth 23 - Sadwrn 27 Hydref 2018

    Hwyr 7.30pm
    Matinee Mercher, Iau a Sadwrn 2.30pm

    Yn para: TBC
    Duet for One

There's no God, you know, Dr Feldmann, but I know where they got the idea; they got it from music. 

Roedd cerddoriaeth yn bopeth i Stephanie. Etifeddodd angerdd cerddorol ei mam, a datblygodd hynny'n yrfa lwyddiannus fel feiolinydd o fri. Ond ar ôl cael ei tharo gan drasiedi annisgwyl, mae'n wynebu bywyd heb ei chariad cyntaf. 

Mae ei gŵr yn ei hannog i ymweld â Dr Feldmann i'w helpu i ddod i delerau â'i chyflwr. Mae cwestiynau treiddgar tawel Dr Feldman yn gorfodi Stephanie i gwestiynu popeth a gredai unwaith - o'i chamau cyntaf i fyd cerddoriaeth i holl sail ei phriodas. Dros gyfres o sesiynau cynyddol ddramatig, caiff Stephanie ei gorfodi i wynebu ei hofnau duaf cyn gallu wynebu'r dyfodol o'r diwedd. 

Portread hynod ddirdynnol sy'n gweddnewid bywyd er gwell o'r hyn sy'n digwydd pan mae digwyddiadau annisgwyl yn eich gorfodi i ail-werthuso'ch bywyd - dyna yw Duet For One. Daw Belinda Lang (2 Point 4 Children) ac Oliver Cotton (The War Of The Roses gan Trevor Nunn a Richard II) at ei gilydd ar gyfer yr adfywiad gwefreiddiol hwn o ddrama o fri Tom Kempinski. 

Does dim dal y bydd pob pris ar gael.

Gostyngiadau

Mawrth - Iau 7.30pm a Sadwrn 2.30pm
£13.00 - £30.00

Mercher 2.30pm a Iau 2.30pm
£12.50 - £23.50

Gwener a Sadwrn 7.30pm
£14.00 - £33.00

Bocsys o (uchafswm o 6 o bobl)
£90.00 - £152.00

Safonol Gostyngiadau: £3.50 off
Mawrth - Iau 7.30pm a Sadwrn 2.30pm

Grwpiau (8+): £3.50 off
Mawrth - Iau 7.30pm a Sadwrn 2.30pm

Dros 60 oed : £16.00 yr un
Mercher 2.30pm a Iau 2.30pm

Mantais Myfyriwr: £5.00 yr un
Ar gyfer perfformiad gyda'r hwyr (heblaw nos Sadwrn) ar ôl 6pm

 

Hynt
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.