• Evita

    Llun 20 - Sadwrn 25 Mawrth 2017

    Hwyr 7.30pm
    Iau a Sadwrn 2.30pm
    EvitaEvitaEvitaEvitaEvita
Cerddoriaeth Andrew Lloyd Webber
Geiriau Tim Rice

Gyda Emma Hatton fel Eva Peron
Gian Marco Schiaretti fel Che
Kevin Stephen-Jones fel Juan Peron

Yn dilyn llwyddiant heb ei debyg yn y Dominion Theatre yn Llundain, mae cynhyrchiad Bill Kenwright o Evita gan Tim Rice a Andrew Lloyd Webber yn siwr o wefreiddio cynulleidfaoedd Caerdydd unwaith eto.

Gan adrodd hanes Eva Peron, gwraig Juan Peron, unben blaenorol yr Ariannin, mae Evita yn dilyn taith Eva o'i magwraeth ddi-nod i'w chyfoeth, ei grym a'i statws eiconig a arweiniodd maes o law at gael ei galw'n 'arweinydd ysbrydol y genedl' gan yr Archentwyr.

Gydag ugain a mwy o wobrau i'w henw, gan gynnwys Oscar am y fersiwn ffilm gyda Madonna ac Antonio Banderas, mae Evita yn cynnwys rhai o ganeuon enwocaf theatr gerdd, gan gynnwys Don't Cry For Me Argentina, On This Night of a Thousand Stars, You Must Love Me ac Another Suitcase in Another Hall. Heb os, dyma DDIGWYDDIAD THEATRIG Y FLWYDDYN!

Hyd y sioe: 2a 10m
Amcan o hyd y sioe yw hwn ac fe'i rhoddir fel arweiniad yn unig

Perfformiad nos Sadwrn 25 Mawrth 2.30pm: YCHYDIG IAWN AR GAEL.  Cysylltwch y Swyddfa Docynnau os gwelwch yn dda.

Eich dewis o brisiauLlun - Iau 7.30pm a Sadwrn 2.30pmIau 2.30pmGwener 7.30pm a Sadwrn 7.30pm
Llawr gwaelodA-P£36.00£28.00£39.00
Q-S£33.00£25.00£36.00
T-U£27.00£19.00£30.00
CylchA-F£37.00£29.00£40.00
G-M£33.00£25.00£36.00
Cylch UchafA-D£27.00£19.00£30.00
E-F£16.00£14.00£19.50
Bocsys *£166.00£130.00£180.00
£148.00£112.00£162.00
Lle i gadair **£16.00£14.00£19.50
* Golwg gyfyngedig: 6 o bobl ar y mwyaf.
** Lle i gadair olwyn a sedd cymar (yr un).
Ychwanegir Tâl Gwasaneath Tocynnau o £3.95 at bob archeb (mae rhai eithriadau).
Postio i gyfeiriad yn y DU yn cael ei godi yn £1 (dewisol)

Gostyngiadau

Ar gyfer nos Lun i nos Iau 7.30pm a Sadwrn 2.30pm yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-S a'r Cylch A-M yn unig: Gostyngiad o £4.50 ar gyfer Grwpiau o 8 neu ragor; Gostyngiad o £4.00 ar gyfer Plant, Myfyrwyr, Dros 60 oed, Pobl Ddi-waith, Pobl Anabl ac un Cymar yr un, Hawlwyr.

DROS 60 OED: £25.00 ar gyfer performiadau Iau 2.30pm yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-P a'r Cylch A-F yn unig

Hynt
 

Perfformiadau Hygyrch

Perfformiad â phenawdau

25 Maw 2017 2:30 pm
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.