• Fame - The Musical

    Llun 24 - Sadwrn 29 Medi 2018

    Hwyr 7.30pm
    Matinee Iau a Sadwrn 2.30pm
    Fame - The Musical

Wedi'i seilio ar y sbloet o ffi lm o'r 1980au, Fame The Musical ydi'r llwyddiant ysgubol ar lwyfana greodd gyffro drwy'r gwledydd, yn dilynbywydau myfyrwyr yn Ysgol y Celfyddydau Perfformio Efrog Newydd a hwythau'n llywio'uffordd drwy lanw a thrai, carwriaethau athorcalon ac yn y pen draw gorfoledd bywyd. 

Mae'r orchest yma o sioe, sy'n chwerwfelys ac eto'n galonogol, yn chwilio'r achosion sy'n wynebu llawer o bobl ifanc heddiw: rhagfarn, hunaniaeth, balchder, llythrennedd, rhywioldeb, camddefnyddio sylweddau a dyfalbarhad. 

Yn cynnwys y gân deitl a enillodd Oscar a chast o ddawnswyr, canwyr, cerddorion a rapwyr eithriadol sy'n gweddnewid o ddisgyblion â'u llygaid yn llawn sêr i fod yn sêr eu hunain, does dim dwywaith na fydd Fame The Musical fyw am byth. 

Cofi wch fod yma sôn am ryw, cyffuriau ac iechyd meddwl, a rhegi diniwed.

Does dim dal y bydd pob pris ar gael.

Gostyngiadau

Llun - Iau 7.30pm
£22.00 - £39.00

Iau 2.30pm
£19.00 - £27.00

Gwener 7.30pm a perfformiadau Sadwrn
£26.00 - £43.00

Bocsys o (uchafswm o 6 o bobl)
£111.00 - £206.00

Safonol Gostyngiadau: £3.00 off
Llun - Iau 7.30pm

Grwpiau (8+): £4.00 off
Llun - Iau 7.30pm

Dros 60 oed: £22.00 yr un
Iau 2.30pm

HyntGwefan y sioe
 

† Nid yw'r New Theatre Caerdydd yn gyfrirol am gynnwys gwefan unrhyw drydydd parti.

 

Perfformiadau Hygyrch

Perfformiad â phenawdau

29 Medi 2018 2:30 pm
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.