• Fantastic Mr Fox

  Mawrth 21 - Sadwrn 25 Chwefror 2017

  Mawrth 7.00pm;
  Mercher 2.30pm;
  Iau a Gwener 2.30pm a 7.00pm;
  Sadwrn 11.00am a 3.00pm
  Fantastic Mr FoxFantastic Mr FoxFantastic Mr FoxFantastic Mr FoxFantastic Mr Fox
Addaswyd i’r llwyfan gan Sam Holcroft
Cerddoriaeth gan Arthur Darvill
Geiriau gan Al Muriel ag Darren Clark, Arthur Darvill a Sam Holcroft
Cyfarwyddwyd gan Maria Aberg
Cynlluniwyd gan Tom Scutt
Cynllun goleuo gan Lee Curran
Cynllun sain gan Claire Windsor
Cyfeiriad symudiad gan Ayse Tashkiran

Mae Boggis, Bunce a Bean, tri ffermwr barus, drewllyd ac annifyr yn casáu Mr Fox cyfrwys.

Mae Mr Fox yn graff a chlyfar ac yn dipyn o ryfeddod, ond dyw e ddim yn sylweddoli pa mor benderfynol yw'r ffermwyr i fachu ar bob cyfle i ddial arno. Allith e greu cynllwyn i achub ei deulu a'i ffrindiau? Allan nhw redeg yn gynt na'r jac codi baw a chael y gorau ar y ffermwyr? A tybed a allith Rabbit gau ei geg yn ddigon hir i beidio datgelu'r cynllwyn?

Mae Fantastic Mr Fox gan Roald Dahl yn adloniant i'r teulu ar ei orau. Y stori hon am drachwant, balchder a chryfder cyfeillgarwch fydd penllanw dathliadau canmlwyddiant Roald Dahl, a does dim dwywaith y bydd yn wledd theatrig ysblennydd gyda chaneuon a cherddoriaeth fyw - delfrydol i bawb o'r teulu.

Y cyfarwyddwr yw Maria Aberg (As You Like It, RSC) a'r cynllunydd yw Tom Scutt (A Number, Nuffield a Young Vic), a bydd eu cyflwyniad chwareus o stori wych a ffraeth Dahl yn gampwaith heb ei debyg ar lwyfan.

Perffaith ar gyfer hanner tymor!

Ychydig iawn ar gael. Argaeledd gorau:
Iau 7.00pm
Gwener 7.00pm

Hyd y sioe: 2a
Amcan o hyd y sioe yw hwn ac fe'i rhoddir fel arweiniad yn unig

Eich dewis o brisiauMawrth 7.00pmPerfformiadau Mercher - GwenerPerfformiadau Sadwrn
Llawr gwaelodA-P£15.00£20.00£22.50
Q-S£15.00£18.00£20.50
T-U£15.00£15.50£17.50
CylchA-F£15.00£21.00£23.50
G-M£15.00£18.00£20.50
Cylch UchafA-D£15.00£15.50£17.50
E-F£11.00£11.50£12.00
Bocsys *£68.00£96.00£106.00
£60.00£84.00£92.00
Lle i gadair **£11.00£11.50£12.00
* Golwg gyfyngedig: 6 o bobl ar y mwyaf.
** Lle i gadair olwyn a sedd cymar (yr un).
Ychwanegir Tâl Gwasaneath Tocynnau o £3.95 at bob archeb (mae rhai eithriadau).
Postio i gyfeiriad yn y DU yn cael ei godi yn £1 (dewisol)

Gostyngiadau

Ar gyfer Mercher i Sadwrn yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-S a'r Cylch A-M yn unig: Gostyngiad o £2.50 ar gyfer Grwpiau o 8 neu ragor, Myfyrwyr, Dros 60 oed, Pobl Ddi-waith, Pobl Anabl ac un Cymar yr un, Hawlwyr.

DAN 16 OED £3.00 ddisgownt ar gyfer pob perfformiad yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-U, Cylch A-M a'r Cylch Uchaf A-D

 

Beth mae'r papurau yn eu dweud...

fresh family entertainment - a whisker-licking treat
The Times 

HyntGwefan y sioe
 

† Nid yw'r New Theatre Caerdydd yn gyfrirol am gynnwys gwefan unrhyw drydydd parti.

 

Perfformiadau Hygyrch

laith Arwyddion Prydain

laith Arwyddion Prydain

25 Chwef 2017 11:00 am
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.