• Gallowglass

    Mawrth 30 Ionawr - Sadwrn 3 Chwefror 2018

    Hwyr 7.30pm
    Matinee Mercher, Iau a Sadwrn 2.30pm
    Gallowglass
Middle Ground Theatre Company Ltd yn cyflwyno

GAN RUTH RENDELL (dan enw Barbara Vine)

MANYLION CAST O ENWOGION I DDOD.

Première byd ar lwyfan gan un o awduron ias a chyffro gorau'r byd.

Pan fo Sandor yn achub Joe bach o lwybr un o drenau tanddaearol Llundain, mae'n gosod amodau ar ei weithred. "Achubais dy fywyd," meddai wrth y llanc ifanc digartref, "felly mae dy fywyd dithau'n eiddo i mi nawr."

Dechreua Sandor adrodd stori dylwyth teg wrtho: un am dywysog oedrannus, tywysoges wedi'i herwgipio a'i ffêr mewn cyffion, cyfarfyddiad coll… Ond beth oedd cysylltiad Sandor â'r stori ryfedd hon? Dim ond deall ei rôl ei hun yn yr hanes wnaeth Joe - fel Gallowglas, gwas y pennaeth…

Perfformir y ddrama ias a chyffro gaboledig hon gan y Middle Ground Theatre Company, a lwyfannodd gynyrchiadau diweddar fel The Verdict a A Murder Is Announced.

Gostyngiadau

 

 

HyntDigwyddiad React
 

Perfformiadau Hygyrch

Disgrifiad clywedol byw

Disgrifiad clywedol byw

03 Chwef 2018 2:30 pm
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.