• Gaslight

    Mawrth 14 - Sadwrn 18 Mawrth 2017

    Hwyr 7.30pm
    Matinee Mercher, Iau a Sadwrn 2.30pm
    GaslightGaslightGaslightGaslightGaslight

Mae un o'r straeon ias a chyffro gorau erioed yn dod i theatrau'r DU, gyda Kara Tointon, actores lwyfan a theledu o fri.

Ysgrifennwyd  Gaslight gan Patrick Hamilton, un o awduron enwocaf Prydain yr ugeinfed ganrif. Bydd y campwaith gafaelgar hwn sy'n llawn dirgelwch yn siŵr o'ch gadael ar flaenau'ch sedd.

Tra bod Jack Manningham allan yn rhywle bob nos, mae ei wraig Bella (Kara Tointon) adref ar ei phen ei hun. Mae pethau cyfarwydd yn dechrau diflannu, synau ôl troed o unlle, a chryndod golau nwy'r 'stafell fyw - ydy hi'n dechrau colli'i phwyll? Ai'r dychymyg sy'n chwarae triciau arni neu a oes rhyw gyfrinachau tywyll ar yr aelwyd? Mae ymddangosiad sydyn y cyn-dditectif (Keith Allen) yn arwain at ddarganfyddiad brawychus ac yn ysgwyd ei phriodas Fictoraidd barchus i'r byw.

Yn nhraddodiad dramâu ias a chyffro'r mawrion fel Hitchcock, Christie neu Priestly, mae Gaslight yn diffinio'r genre i'r dim, yn rhyfeddol o afaelgar ac yn gampwaith cain.

Mae'r brif actores Kara Tointon wedi cael cryn ganmoliaeth am ei rhannau ar lwyfannau'r West End gan gynnwys Eliza Doolittle yn Pygmalion. Mae ei rolau llwyfan eraill yn cynnwys cynhyrchiadau newydd y West End o ddramâu Ayckbourn, Absent Friends a Relatively Speaking. Mae ei rhannau teledu yn cynnwys enillydd cyfres deledu'r BBC, Strictly Come Dancing  yn 2013, Rosalie Selfridge yn y ddrama Mr Selfridge ar ITV, ac yn fwy diweddar Maria yn The Sound Of Music Live! ar ITV ym mis Rhagfyr 2015. Yn rhannu llwyfan â hi bydd Rupert Young  sydd fwyaf enwog am bortreadu Syr Leon yng nghyfres ddrama Merlin y BBC a Keith Allen sydd newydd ymddangos yn y West End yng nghynhyrchiad o fri The Homecoming gan Harold Pinter.

Heb os nac oni bai, bydd y cynhyrchiad newydd hwn o Gaslight yn eich gadael ar flaenau'ch sedd. Noson o dyndra iasol ond mwyniant pur.

Manylion am ragor o actorion i ddod.

 Hyd y sioe: 2a 25m
Amcan o hyd y sioe yw hwn ac fe'i rhoddir fel arweiniad yn unig

Eich dewis o brisiauMawrth - Iau 7.30pm a Sadwrn 2.30pmMercher 2.30pm a Iau 2.30pmGwener a Sadwrn 7.30pm
Llawr gwaelodA-P£28.00£21.50£31.50
Q-S£24.00£18.00£28.00
T-U£19.00£15.00£22.00
CylchA-F£29.00£32.50£32.50
G-M£24.00£18.00£28.00
Cylch UchafA-D£19.00£15.00£22.00
E-F£12.00£11.00£13.00
Bocsys *£130.00£98.00£146.00
£108.00£80.00£126.00
Lle i gadair **£12.00£11.00£13.00
* Golwg gyfyngedig: 6 o bobl ar y mwyaf.
** Lle i gadair olwyn a sedd cymar (yr un).
Ychwanegir Tâl Gwasaneath Tocynnau o £3.95 at bob archeb (mae rhai eithriadau).
Postio i gyfeiriad yn y DU yn cael ei godi yn £1 (dewisol)

Gostyngiadau

Ar gyfer nos Fawrth i nos Iau 7.30pm a Sadwrn 2.30pm yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-S a'r Cylch A-M yn unig: Gostyngiad o £3.50 ar gyfer Grwpiau o 8 neu ragor, Plant, Myfyrwyr, Dros 60 oed, Pobl Ddi-waith, Pobl Anabl ac un Cymar yr un, Hawlwyr.

Dros 60 Oed: £18.00 ar gyfer dydd Mercher 2.30pm a dydd Iau 2.30pm yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-P a'r Cylch A-F yn unig

Mantais Myfyriwr: £5.00 ar gyfer perfformiad gyda'r hwyr (heblaw nos Sadwrn) ar ôl 6pm.

 

 

Beth mae'r papurau yn eu dweud...

A superbly gripping psychological thriller
The Telegraph

Hugely Entertaining
The Guardian

Two and a quarter hours of gripping entertainment
British Theatre Guide

A marvellous melodrama
Daily Mail

HyntDigwyddiad React
 

Perfformiadau Hygyrch

Disgrifiad clywedol byw

Disgrifiad clywedol byw

18 Maw 2017 2:30 pm
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.