• Islands in the Stream

    Sul 23 Ionawr 2022

    Dydd Sul 7.30yh

    Yn para: TBC
    Islands in the StreamIslands in the Stream

Gadewch eich gofidion pob dydd wrth y drws a pharatoi am noson yng nghwmni Brenhiniaeth Canu Gwlad!

Bydd y sioe lwyfan hon yn cyfuno mawredd a phersonoliaeth Dolly, ynghyd â charisma ac egni Kenny gyda sawl un o'u hoff ganeuon gan gynnwys: Jolene, Ruby, 9 to 5, Lucille, Here You Come Again, The Gambler, I Will Always Love You, Coward of the County, a'r enwog Islands in the Stream.

Mwynhewch sgôr wych a gallu gerddorol o'r radd flaenaf wrth i ni godi'r to gyda theyrnged i ddau o enwogion mwyaf canu gwlad.Gostyngiadau

Pob perfformiadau
£29.00

Bocsys o (uchafswm o 6 bobl)
£130.00

Gostyngiadau Safonal: £2.00 off

Grwpiau (8+):£2.00 offBeth mae'r papurau yn eu dweud...

***** Fel ar Sky TV

***** Yn cynnwys sêr Stars in Their Eyes' Kenny Rogers

 

Dyma beth mae'r cyfryngau yn ei ddweud am sioe Dolly:

"Sounds just like the real thing" Cross Country Magazine

"Three encores before she left to tremendous applause" Cross Country Magazine

"The show had the audience on its feet by the end, blown away by the quality of the performance" Scunthorpe Telegraph

"The songs sounded great" Ents24

 

Hynt
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.