• Jim Davidson

    Sul 11 Hydref 2020

    Sul 7.30pm
    Jim Davidson

Mae'r comedïwr chwedlonol, dadleuol y 'General' Jim Davidosn OBE yn ei ôl ar gyrch arall ar daith drwy'r DG yn 2020, gyda'r sioe 'The People Fight Back'.

Gwrychyn pwy fydd e'n ei godi y tro hwn? Pa frwydrau fydd e'n eu hennill y tro hwn? Pa rai fydd e'n eu colli? Mae un peth yn sicr, ni fyd dyn cymryd un cam yn ôlGostyngiadau

Pob perfformiadau: £28.50

Bocsys (uchafswm o 6 bobl)
£110.00 - £130: £20.00

Gostyngiadau Safonol: £2.50 i ffwrdd

Hynt
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.