• Joel Dommett: Unapologetic (if that's ok?)

    Sul 21 Tachwedd 2021

    8.00 pm

    Yn para: TBC

    Arweiniad oedran: Strictly 14+
    Joel Dommett: Unapologetic (if that's ok?)

Mae'n wyneb cyfarwydd ar y teledu, o gyrraedd ffeinal I'm a Celebrity, Get

Me Out of Here! 2016. (ITV) ac yna cyflwyno I'm a Celebrity Extra Camp ar ITV2 ynghyd â

Scarlett Moffatt a Joe Swash. Roedd mewn dwy gyfres o'r sioe lwyddiannus ar

Comedy Central Joel and Nish VS the World, ac ef yw cyflwynydd sioe gwis ITV2 Hey

Tracey ac yn gyflwynodd y rhaglen fyd-enwog lwyddiannus The Masked Singer

(ITV).

Yn nechrau 2019 rhyddhaodd Joel raglen stand yp arbennig 30 munud i NETFLIX fel rhan o'r

digwyddiad comedi byd-eang Comedians of the World.

Hefyd mae ei lyfr It's Not Me It's Them sydd ar restr Gwerthwyr Gorau'r Sunday Times

newydd gael ei ryddhau â chlawr meddal

Gostyngiadau

Sul 8.00pm
£24.00

Bocsys o (uchafswm o 6 o bobl)
£100.00- £110.00

 

Hynt
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.