• Burn the Floor ft Kevin Clifton

    Sul 20 Chwefror 2022

    Sul 3.00pm

    Yn addasi: TBC

    Amser rhedeg: TBC
    Burn the Floor ft Kevin Clifton Burn the Floor ft Kevin Clifton

Mae KEVIN CLIFTON  a'r cwmni dawns neuadd sy'n enwog yn fyd-eang BURN THE FLOOR yn dychwelyd yn 2022! Bydd y cynhyrchiad dawnsio neuadd tanbaid, egnïol a chwyldroadol hwn yn tanio'r llwyfan unwaith eto gan ddangos i'r cynulleidfaoedd pam mai nhw yw prif sioe dawns neuadd y byd o hyd ar ôl mwy nag ugain mlynedd. Mae cymysgedd o gerddoriaeth fyw eclectig, coreograffi trawiadol a symudiadau arloesol, gyda'r sioe hon yn gyforiog o egni ac angerdd heintus, gwrthryfelgar. Teimlwch ddwyster y Tango angerddol, gadewch eich hun i gael eich swyno gan rhamant y Walts a chael eich cyfareddu gan y Rhumba atyniadol. Yn cynnwys KEVIN CLIFTON, un o'r dawnswyr proffesiynol mwyaf llwyddiannus i ddod allan o Strictly Come Dancing, BURN THE FLOOR yw'r sioe i wylio yn 2021! Nid perfformiad "teimlo'n gadarnhaol" yn unig, rydym o ddifrif yn Sioe "teimlo'n ffantastig"! Peidiwch â cholli eich cyfle i brofi'r llawenydd dawns pur BURN THE FLOOR

Dwedodd KEVIN CLIFTON"BurnTheFlooryw'r sioe a gynnau wreichionen ynof a newid fi am byth fel perfformiwr.Trwy Broadway, y West End a theithio ar draws y byd mae'r sioe hon wedi rhwygo'r llyfr rheolau, gan chwyldroi ein genre a'm hysbrydoli a'm siapio fel y dawnsiwr ydw i heddiw."

Gwybodaeth am Gyfarfod a Chyfarch VIP:  Mae'r tocynnau cwrdd a chyfarch VIP yn £94 yr un ac ar gyfer 2 res flaen y stalau.  Mae'r Cyfarfod a Chyfarch VIPCYN Y SIOE, 90 munud cyn i'r perfformiad ddechrau. Mae'r Cyfarfod a Chyfarch yn cynnwys cwrdd â Kevin i gael cyfle i dynnu lluniau a chael llofnod, yn ogystal ag anrheg arbennig unigryw. Rhaid i bob deiliad tocyn VIP gyrraedd o leiaf 10 munud cyn yr amser cyfarfod a chyfarch, gan na chaniateir pobl yn dod yn hwyr.


Gostyngiadau

Sul 8.00pm
£39.00 - £49.00

Bocsys o (uchafswm o 6 bobl)  
£170.00- £190.00

Grupiau (8+) and standard discounts: £2.50 cffrrdd

Gwybodaeth am Gyfarfod a Chyfarch VIP:  Mae'r tocynnau cwrdd a chyfarch VIP yn £94 yr un ac ar gyfer 2 res flaen y stalau.    Mae'r Cyfarfod a Chyfarch VIPCYN Y SIOE, 90 munud cyn i'r perfformiad ddechrau. Mae'r Cyfarfod a Chyfarch yn cynnwys cwrdd â Kevin i gael cyfle i dynnu lluniau a chael llofnod, yn ogystal ag anrheg arbennig unigryw. Rhaid i bob deiliad tocyn VIP gyrraedd o leiaf 10 munud cyn yr amser cyfarfod a chyfarch, gan na chaniateir pobl yn dod yn hwyr.

Hynt
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.