• Looking Good Dead

    Mawrth 27 Ebrill - Sadwrn 1 Mai 2021

    Hwyr 7.30pm; Iau & Sadwrn matinees 2.30pm

    Looking Good DeadLooking Good DeadLooking Good Dead

Mae cyfres gyffrous Roy Grace gan yr awdur arobryn sydd wedi gwerthu miliynau, Peter James, yn dychwelyd i Newcastle gyda'r cynhyrchiad llwyfan cyntaf yn y byd oLooking Good Dead, gyda'r actor arobryn ac eiconEastenders, Adam Woodyatt yn y brif ran.

Rhai oriau ar ôl codi cof bach USB oddi ar sedd mewn trên, er mwyn ceisio ei ddychwelyd i'w berchennog, trwy amryfusedd mae Tom Bryce yn dyst i lofruddiaeth greulon.   Mae rhoi gwybod am y drosedd i'r heddlu yn arwain at ganlyniadau trychinebus, gan ei roi ef a'i deulu mewn perygl enbyd. Pan ddaw'r Ditectif Uwcharolygydd Roy Grace yn rhan o'r holl beth, mae ganddo ei broblemau ei hun i ddelio â nhw, wrth iddo geisio datrys yr achos mewn pryd i achub bywydau'r teulu Bryce.

 

Wedi'i addasu gan yr awdur penigamp Shaun McKenna, mae Looking Good Dead yn dilyn llwyddiant ysgubol The House on Cold Hill gan sicrhau  y byddwch ar bigau'r drain nes yr eiliadau olaf iasol!

 

Peidiwch â cholli eich cyfle i weld y ddrama newydd afaelgar hon gan Peter James ar daith am y tro cyntaf.

 

Gostyngiadau

Mawrth - Iau 7.30pm
£20.00 - £38.00

Gwener & Sadwrn 7.30pm & Sadwrny 2.30pm  
£20.00 - £40.00

Iau 2.30pm
£18.00 - £31.00

Bocaya o (uchafswm o 6 o bobl)
From £122.00

Safonol Gostyngiadau: £3.50 off
Mawrth - Gwener 7.30pm

Dros 60 Oed: £20.00 each
Iau 2.30pm

React:
£10.00 Mawrth - Iau 7.30pm -  yn ar gael o 6pm 

Hynt
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.