• Love From a Stranger

    Mawrth 17 - Sadwrn 21 Ebrill 2018

    Hwyr 7.30pm
    Matinee Mercher, Iau a Sadwrn 2.30pm
    Love From a Stranger
Fiery Angel a’r Royal & Derngate, Northampton yn cyflwyno
gan Agatha Christie a Frank Vosper

Mae carwriaeth garlamus â dieithryn golygus ac apelgar yn sgubo Cecily Harrington oddi ar ei thraed, ac yn ei harwain i gefnu'n fyrbwyll ar ei hen fywyd er mwyn setlo mewn bwthyn bach anghysbell braf. Ond, dyw ei chariad newydd ddim fel y mae ar yr olwg gyntaf…

Yn llawn tyndra trydanol a thro ysgytiol yng nghynffon y stori, mae perfformiadau o'r ddrama ias a chyffro hon gan awdur trosedd gorau'r DU yn bethau prin ar y naw. Dyma gynhyrchiad newydd sbon gan Lucy Bailey (Gaslight, Dial M for Murder) wedi'i gynllunio gan Mike Britton.

Tocynnau: £12.00 - £32.50
Bocsys o: £87.00

Gostyngiadau: £3.50 off
Grwpiau (8+): £3.50 off
Dros 60 oed: £17.50
Mantais Myfyriwr: £5.00

Does dim dal y bydd pob pris ar gael. Gostyngiaudau ar gael ar rai sioeau a phrisiau.

HyntDigwyddiad React
 

Perfformiadau Hygyrch

Perfformiad â phenawdau

21 Ebr 2018 2:30 pm
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.