• Mamma Mia!

  Mawrth 9 - Sadwrn 27 Chwefror 2021

  Llun - Sadwrn 7.30pm
  Matinee Iau a Sadwrn 2.30pm

  Yn para: 2 awr 35 munud gyda egwyl

  Arweiniad oedran: 5+
  Mamma Mia!

Wedi'i lleoli mewn paradwys yng Ngwlad Groeg, mae'r stori hon o gariad, cyfeillgarwch a hunaniaeth yn cael ei hadrodd yn swynol drwy ganeuon poblogaidd oesol ABBA.

Mae antur Sophie i ddarganfod ei thad coll yn dod â'i mam wyneb yn wyneb â thri dyn o'i gorffennol rhamantus pell ar drothwy priodas fyddan nhw byth yn ei hanghofio.

Mae'r sioe ddigrif wedi bod yn diddanu cynulleidfaoedd ym mhedwar ban byd a nawr yw'r amser i weld y sioe gerdd fythgofiadwy hon yng Nghaerdydd.

Beth bynnag yw'ch oedran, ry'ch chi'n siŵr o gael 'amser gorau eich bywyd' yn MAMMA MIA!

Gostyngiadau

Llun - Iau 7.30 yh 
£20.00 - £58.00

Iau 2.30yh
£18.00 - £45.00

Gwener 7.30yh & Sadwrn2.30pm & 7.30yh
£22.00 - £65.00

Bocsys o (uchafswm o 6 o bobl)
From £150.00

Safonol Gostyngiadau : £3.50 gostyngiad
 Llun - Iau 7.30yh

Grwpiau (8+): £3.50 gostyngiad
 Llun - Iau 7.30yh 

Hynt
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.