• Mike Doyle - Rocking with Laughter ... Again

    Mercher 5 - Iau 6 Ionawr 2022

    7:30pm
    Mike Doyle - Rocking with Laughter ... Again

Dewch i ymuno â Mike Doyle a'i fand byw ffantastig am noson wych o'i gomedi a cherddoriaeth unigryw, sy'n sicr o godi'ch calon a'ch diddanu. Mae Mike wedi cael gyrfa lwyddiannus iawn ar y llwyfan ac ar y teledu ers iddo ymddangos yn rownd derfynol Bob Says Opportunity Knocks ym 1998. Mae ei yrfa wedi cynnwys rhannau yn y West End, tair cyfres adloniant ar gyfer y BBC a hyd hyn 26 o bantomeimiau, ynghyd â 30 mlynedd yn perfformio ar rai o longau mordaith mwya'r byd. Mae'r sioe yn cloi gyda theyrnged roc a rôl i ganeuon poblogaidd y 1970au.

Gostyngiadau

Llun & Mawrth 7:30pm
£14.00 - £22.50 

Bocsys o (uchafswm o 6 o bobl)
£96.00- £109.00

Gostyngiadau safonol: £2.50 i ffwrdd

Beth mae'r papurau yn eu dweud...

.

Hynt
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.