• Mike Doyle in Concert

    Mercher 21 Chwefror 2018

    7.30pm
    Mike Doyle in ConcertMike Doyle in ConcertMike Doyle in ConcertMike Doyle in ConcertMike Doyle in Concert

Ymunwch â Mike Doyle a'i fand byw anhygoel am noson arbennig o chwerthin a chanu unigryw, sy'n siŵr o blesio a diddanu pawb. Ers ymddangos yn rownd derfynol Bob says Opportunity Knocks ym 1988, mae Mike wedi meithrin gyrfa ar lwyfan a theledu - gan gynnwys prif rannau yn y West End, tair cyfres adloniant ei hun ar y BBC, 24 o bantomeimiau (hyd yma!) a thros chwarter canrif o serennu mewn sioeau ar rai o longau pleser mwya'r byd.

Eich dewis o brisiau
Llawr gwaelodA-P£20.50
Q-S£17.50
T-U£14.50
CylchA-F£21.50
G-M£17.50
Cylch UchafA-D£14.50
E-F£12.00
Bocsys *£95.00
£82.00
Lle i gadair **£12.00
* Golwg gyfyngedig: 6 o bobl ar y mwyaf.
** Lle i gadair olwyn a sedd cymar (yr un).
Does dim Tâl Gwasanaeth Tocynnau.
Postio i gyfeiriad yn y DU yn cael ei godi yn £1 (dewisol)

Gostyngiadau

Gostyngiad o £2.50 ar gyler Grwpiau o 8 neu ragor; Plant; Myfyrwyr; Dros 60 oed; Pobl Ddi-waith; Pobl Anabl ac un Cymar yr un; Hawlwyr

Hynt
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.