• Mike Doyle and Friends

    Mercher 21 Chwefror 2018

    7.30pm

    Yn para: TBC
    Mike Doyle and FriendsMike Doyle and FriendsMike Doyle and FriendsMike Doyle and Friends

Ymunwch â Mike Doyle a'i fand byw anhygoel am noson arbennig o chwerthin a chanu unigryw, sy'n siŵr o blesio a diddanu pawb. Ers ymddangos yn rownd derfynol Bob says Opportunity Knocks ym 1988, mae Mike wedi meithrin gyrfa ar lwyfan a theledu - gan gynnwys prif rannau yn y West End, tair cyfres adloniant ei hun ar y BBC, 24 o bantomeimiau (hyd yma!) a thros chwarter canrif o serennu mewn sioeau ar rai o longau pleser mwya'r byd.

Does dim dal y bydd pob pris ar gael.

Gostyngiadau

Pob tocyn
£12.00 - £21.50

Bocsys o (uchafswm o 6 o bobl)
£82.00 - £95.00

Safonol Gostyngiadau : £2.50 off

Grwpiau (8+): £2.50 off

Hynt
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.