• Northern Ballet: Casanova

    Mawrth 25 - Sadwrn 29 Ebrill 2017

    Hwyr 7.30pm
    Matinee Iau a Sadwrn 2.30pm
    Northern Ballet: CasanovaNorthern Ballet: CasanovaNorthern Ballet: CasanovaNorthern Ballet: CasanovaNorthern Ballet: Casanova
Coreograffi gan Kenneth Tindall
Senario gwreiddiol Ian Kelly a Kenneth Tindall, addaswyd o gofiant Ian Kelly am Casanova
Cerddoriaeth Kerry Muzzey wedi’i pherfformio’n fyw gan y Northern Ballet Sinfonia
Cynllun y set a’r gwisgoedd Christopher Oram
Cynllun goleuo Alastair West

Mentrwch hi . Ildiwch i demtasiwn. Dewch i ddiosg mwgwd Casanova gyda Northern Ballet.

Ag yntau'n ferw o flys a chwant, roedd Casanova yn byw bywyd i'r eithaf. Ond mae mwy i'r dyn na hynny. Bydd y cynhyrchiad bale gwreiddiol hwn yn datgelu stori mor anhygoel - prin y byddwch yn credu y gallai fod yn wir.

Bydd y sioe ysblennydd hon, sydd wedi'i gosod yn rhwysg a rhodres y ddeunawfed ganrif, yn wledd i'ch llygaid a'ch synhwyrau eraill i gyd.

SGWRS WEDI'R SIOE: Ar ôl perfformiad nos Wener 7.30pm. Am ddim gyda thocyn. 

OED A AWGRYMIR 12+

Eich dewis o brisiauHwyr 7.30pm a Sadwrn 2.30pmIau 2.30pm
Llawr gwaelodE-K£30.00£24.00
L-S£25.00£20.00
T-U£20.00£16.00
CylchA-F£30.00£24.00
G-M£25.00£20.00
Cylch UchafA-D£20.00£16.00
E-F£13.00£10.00
Bocsys *£132.00£100.00
£110.00£90.00
Lle i gadair **£13.00£10.00
* Golwg gyfyngedig: 6 o bobl ar y mwyaf.
** Lle i gadair olwyn a sedd cymar (yr un).
Ychwanegir Tâl Gwasaneath Tocynnau o £3.95 at bob archeb (mae rhai eithriadau).
Postio i gyfeiriad yn y DU yn cael ei godi yn £1 (dewisol)

Gostyngiadau

Ar gyfer nos Fawrth i nos Wener 7.30pm a Sadwrn 2.30pm yn Seddau'r Llawr Gwaelod E-S a'r Cylch A-M yn unig: Gostyngiad o £3.50 ar gyfer Grwpiau o 8 neu ragor, Myfyrwyr, Dros 60 oed, Pobl Ddi-waith, Pobl Anabl ac un Cymar yr un, Hawlwyr

Grwpiau Ysgol: Perfformiad Iau 2.30pm, £12.00 yr un. Athrawon sy'n arolygu am ddim (1 athro am ddim i bob 10 myfyriwr)


Hynt
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.