• Northern Ballet: Goldilocks & the Three Bears

    Gwener 28 Ebrill 2017

    Canol dydd a 2.00pm
    Northern Ballet: Goldilocks & the Three BearsNorthern Ballet: Goldilocks & the Three BearsNorthern Ballet: Goldilocks & the Three BearsNorthern Ballet: Goldilocks & the Three BearsNorthern Ballet: Goldilocks & the Three Bears

Gyda pherfformiadau sydd wedi gwerthu pob tocyn ac addasiadau teledu CBeebies hynod lwyddiannus, gan gynnwys Ugly Duckling a Tortoise & the Hare, mae Short Ballets for Small People gan Northern Ballet yn wledd na ddylech ei methu.

Nawr mae'r hud a'r lledrith yn parhau gydag addasiad newydd sbon o Goldilocks & the Three Bears.

Mae Elen Benfelen yn ferch fach ddireidus â gwallt sy'n disgleirio fel aur. Mae'n chwilio am antur newydd byth a hefyd, ac un diwrnod mae ei chwilfrydedd yn ei harwain i dŷ anghyffredin yn llawn rhyfeddodau. Gyda theulu o eirth cyfeillgar, aderyn glas hardd a bowlenni o uwd blasus, mae'r bale hwn yn berffaith!

Mae Goldilocks & the Three Bears yn dod â'r clasur hwn yn fyw, ac mae'n gyfle perffaith i blantos bach fwynhau bale, cerddoriaeth a theatr byw am y tro cyntaf.

Mae'r perfformiad hwn sy'n addas i blant yn para tua 40 munud.

Tocynnau: £7.00
£2 yn rhatach i blant
Grwpiau Ysgol: £5.00. Athrawon sy'n arolygu am ddim (1 athro am ddim i bob 10 myfyriwr)

Hynt
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.