• Northern Ballet: Jane Eyre

    Mawrth 24 - Sadwrn 28 Ebrill 2018

    Hwyr 7.30pm
    Matinee Iau a Sadwrn 2.30pm

    Yn para: 2hr 20mins
    Northern Ballet: Jane EyreNorthern Ballet: Jane EyreNorthern Ballet: Jane EyreNorthern Ballet: Jane EyreNorthern Ballet: Jane Eyre

Ymgais yr arwres Jane Eyre i oresgyn pob anhawster yw un o'r straeon serch gorau erioed.

Roedd Jane Eyre yn blentyn amddifad yn gynnar yn ei bywyd a chafodd ei thrin yn greulon gan ei modryb, felly peth anghyffredin iawn iddi hi oedd caredigrwydd. Mae'n derbyn swydd fel Athrawes Gartref yn Thornfield Hall, sy'n eiddo i'r Mr Rochester llawn dirgelwch. Er gwaetha'r gwahaniaethau cymdeithasol, mae cwlwm annisgwyl yn tyfu rhyngddynt, ond wrth i'w perthynas flaguro, mae'n amlwg bod gan Rochester orffennol cudd sy'n bygwth eu dinistrio.

Gyda'r coreograffi gan Cathy Marston, a cherddoriaeth fyw gan y Northern Ballet Sinfonia, bydd actorion a dawnswyr gwych Northern Ballet yn dod â rhamant, cenfigen a chyfrinachau tywyll yn fyw ar lwyfan.

Enwebwyd am wobr South Bank Sky Arts Dance Award 2017

Does dim dal y bydd pob pris ar gael.


Gostyngiadau

Pob perfformiad 7.30pm a Sadwrn 2.30pm
£15.00 - £32.00

Iau 2.30pm
£12.00 - £26.00

Bocsys o (uchafswm o 6 o bobl)
£100.00 - £140.00

Safonol Gostyngiadau: £3.50 off
Mawrth - Gwener 7.30pm

Grwpiau (8+): £4.00 off
Mawrth - Gwener 7.30pm

Dan 16 oed: £15.00 yr un
Pob perfformiad

Grwpiau Ysgol: £9.50 yr un (am ddim i athrawon)
Iau 2.30pm

Hynt
 

Perfformiadau Hygyrch

Disgrifiad clywedol byw

Disgrifiad clywedol byw

28 Ebr 2018 2:30 pm
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.