• Not Dead Enough

    Mawrth 13 - Sadwrn 17 Mehefin 2017

    Hwyr 7.30pm
    Matinee Mercher, Iau a Sadwrn 2.30pm
    Not Dead EnoughNot Dead EnoughNot Dead EnoughNot Dead EnoughNot Dead Enough
Gyda Bill Ward fel DS Roy Grace
Laura Whitmore fel Cleo Morey
a Stephen Billington

DRAMA LWYFAN NEWYDD GYFFROUS GAN YR AWDUR SY'N GWERTHU ORAU

Mae gwaith cyffrous Peter James sydd wedi gwerthu miliynau lawer o nofelau, yn dychwelyd i'r llwyfan gyda'i sioe ddiweddaraf, Not Dead Enough, sydd wedi ennill cryn glod gan y beirniaid. Gyda'r actor llwyddiannus ar y West End, Bill Ward (Emmerdale a Coronation Street) yn chwarae rhan DS Roy Grace, Laura Whitmore, un o sêr Strictly Come Dancing 2016, a'r actor teledu llwyddiannus Stephen Billington (Hollyoaks a Coronation Street) mae'r ddrama hon wedi cael adolygiadau clodwiw a llenwi theatrau ar hyd a lled Prydain eleni.

Ar y noson y lladdodd Brian Bishop ei wraig, roedd drigain milltir i ffwrdd, yn cysgu'n sownd yn ei wely. Neu o leiaf dyna mae'n ei honni. Ond wrth i'r Ditectif Uwcharolygydd Roy Grace barhau i ymdopi â diflaniad disymwth ei wraig ei hun, mae'n dechrau palu'n ddyfnach i'r llofruddiaeth iasol hon, a chyn hir, sylweddola fod cariad yn gallu bod yn beryg bywyd…

Wedi'i haddasu gan yr awdur llwyddiannus Shaun McKenna a'i chyfarwyddo gan Ian Talbot, enillydd gwobr Olivier, bydd Not Dead Enough yn eich cadw'n dyfalu ac ar flaen eich sedd tan y diwedd un.

Da chi, peidiwch â cholli'r cyfle i weld llwyddiant ysgubol diweddara'r DU ar daith - byddwch bron marw eisiau tocyn!

 

 

 

Eich dewis o brisiauMawrth - Iau 7.30pm a Sadwrn 2.30pmMercher 2.30pm a Iau 2.30pmGwener a Sadwrn 7.30pm
Llawr gwaelodA-P£29.00£21.50£32.00
Q-S£25.00£18.00£28.00
T-U£20.00£15.00£22.50
CylchA-F£30.00£22.00£33.00
G-M£25.00£18.00£28.00
Cylch UchafA-D£20.00£15.00£22.50
E-F£13.00£11.00£15.00
Bocsys *£135.00£98.00£148.00
£112.00£80.00£126.00
Lle i gadair **£13.00£11.00£15.00
* Golwg gyfyngedig: 6 o bobl ar y mwyaf.
** Lle i gadair olwyn a sedd cymar (yr un).
Ychwanegir Tâl Gwasaneath Tocynnau o £3.95 at bob archeb (mae rhai eithriadau).
Postio i gyfeiriad yn y DU yn cael ei godi yn £1 (dewisol)

Gostyngiadau

Ar gyfer nos Fawrth i nos Iau 7.30pm a Sadwrn 2.30pm yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-S a'r Cylch A-M yn unig: Gostyngiad o £3.50 ar gyfer Grwpiau o 8 neu ragor, Plant, Myfyrwyr, Dros 60 oed, Pobl Ddi-waith, Pobl Anabl ac un Cymar yr un, Hawlwyr.

Dros 60 Oed: £18.00 ar gyfer dydd Mercher 2.30pm a dydd Iau 2.30pm yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-S a'r Cylch A-M yn unig

Mantais Myfyriwr: £5.00 ar gyfer perfformiad gyda'r hwyr (heblaw nos Sadwrn) ar ôl 6pm.

Beth mae'r papurau yn eu dweud...

Gripping storytelling. Full of twists and turns
The Reviews Hub

A fine cast in this thrilling thriller. It had the audience on the edge of their seats
Latest 7

HyntDigwyddiad React
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.