• Orbit Theatre: Madagascar

    Mercher 31 Mai - Sul 4 Mehefin 2017

    Mercher 1.00pm;
    Iau - Sadwrn 1.00pm a 6.00pm;
    Sul 1.00pm
    Orbit Theatre: Madagascar

Yr hanner tymor hwn, ymunwch ag Alex y llew, Marty'r sebra, Melman y jiráff, Gloria'r hip hip hipo ac wrth gwrs y pengwiniaid cyfrwys hanner call a dwl wrth iddyn nhw lamu ar eich llwyfan mewn antur gerddorol heb ei thebyg. Wedi'i seilio ar y ffilm gartŵn enwog gan DreamWorks, mae Madagascar - A Musical Adventure yn dilyn eich ffrindiau gwyllt a gwallgof wrth iddyn nhw ddianc o'u cartref yn Sŵ Central Park Efrog Newydd a chael eu hunain ar siwrnai annisgwyl i fyd dwl bost y Brenin Julien ym Madagascar.

Alex y llew yw brenin y jwngl concrid, a phrif atyniad Sŵ Efrog Newydd. Mae ef a'i ffrindiau gorau - Marty'r sebra, Melman y jiráff a Gloria'r hipo - wedi treulio oes gyfan mewn caethiwed heb bryder yn y byd gan ennyn edmygedd y cyhoedd a chael prydau bwyd rheolaidd. Ond mae chwilfrydedd Marty yn drech nag ef, ac mae'n gweld cyfle i ddianc - gyda chymorth y pengwiniaid direidus - i archwilio'r byd a'i bethau.

Yn llawn dop o gymeriadau dros ben llestri, anturiaethau lu a cherddoriaeth i godi'r galon, mae Madagascar yn siŵr o'ch cymell i ddawnsio am y gorau.

Cynhyrchir Madagascar - A Musical Adventure gan gwmni Orbit Theatre, cwmni theatr amatur gorau Cymru.

Perffaith ar gyfer hanner tymor!

Eich dewis o brisiau
Llawr gwaelodA-P£21.50
Q-S£18.50
T-U£14.50
CylchA-F£22.50
G-M£18.50
Cylch UchafA-D£14.50
E-F£10.50
Bocsys *£100.00
£84.00
Lle i gadair **£10.50
* Golwg gyfyngedig: 6 o bobl ar y mwyaf.
** Lle i gadair olwyn a sedd cymar (yr un).
Ychwanegir Tâl Gwasaneath Tocynnau o £3.95 at bob archeb (mae rhai eithriadau).
Postio i gyfeiriad yn y DU yn cael ei godi yn £1 (dewisol)

Gostyngiadau

Ar gyfer pob perfformiad yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-S a'r Cylch A-M yn unig: Gostyngiad o £3.00 ar gyfer Grwpiau o 8 neu ragor, Myfyrwyr, Dros 60 oed, Pobl Ddi-waith, Pobl Anabl ac un Cymar yr un, Hawlwyr.

Dan 16 oed: £14.00 ar gyfer pob perfformiad yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-U, Cylch A-M a'r Cylch Uchaf A-D

Hynt
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.