• Orbit Theatre: West Side Story

    Mawrth 7 - Sadwrn 11 Tachwedd 2017

    Hwyr 7.30pm
    Matinee Mercher, Iau a Sadwrn 2.30pm
    Orbit Theatre: West Side Story

O'r nodau agoriadol hyd yr anadl olaf, mae West Side Story yn brofiad bythgofiadwy.

Mae clasur Shakespeare Romeo and Juliet yn cyrraedd Efrog Newydd y 1950au, wrth i ddau gariad ifanc gael eu dal yng nghanol gangiau stryd rhyfelgar, yr American Jets a'r Puerto Rican Sharks. Eu hymdrechion i oroesi mewn byd o gasineb, trais a rhagfarn yw sail un o sioeau cerdd mwyaf arloesol, dirdynnol a pherthnasol ein hoes.

Â'r stori bellach yn 60 oed, mae llyfr Arthur Laurents lawn mor bwerus, emosiynol ac amserol ag erioed. Ystyrir bod sgôr cerddorol Leonard Bernstein a Stephen Sondheim gyda'r gorau a gyfansoddwyd erioed.

Ymunwch â chriw Orbit Theatre, cwmni amatur mwyaf blaenllaw Cymru, wrth i stori serch fwya'r byd droedio strydoedd Efrog Newydd mewn sioe gerdd arloesol o Broadway sy'n un o gampweithiau gorau'r theatr.

Eich dewis o brisiau
Llawr gwaelodA-P£23.00
Q-S£20.00
T-U£16.00
CylchA-F£24.00
G-M£20.00
Cylch UchafA-D£16.00
E-F£12.00
Bocsys *£110.00
£72.00
Lle i gadair **£12.00
* Golwg gyfyngedig: 6 o bobl ar y mwyaf.
** Lle i gadair olwyn a sedd cymar (yr un).
Ychwanegir Tâl Gwasaneath Tocynnau o £3.95 at bob archeb (mae rhai eithriadau).
Postio i gyfeiriad yn y DU yn cael ei godi yn £1 (dewisol)

Gostyngiadau

Ar gyfer nos Fawrth i nos Wener 7.30pm yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-S a'r Cylch A-M yn unig: Gostyngiad o £3.00 ar gyfer Grwpiau o 8 neu ragor, Plant, Myfyrwyr, Dros 60 oed, Pobl Ddi-waith, Pobl Anabl ac un Cymar yr un, Hawlwyr

DROS 60 OED: £17.00 ar gyfer performiadau Mercher 2.30pm a Iau 2.30pm yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-S a'r Cylch A-M yn unig

Hynt
 

Perfformiadau Hygyrch

Disgrifiad clywedol byw

Disgrifiad clywedol byw

11 Tach 2017 2:30 pm
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.