• Peppa Pig's Adventure

    Mercher 25 - Iau 26 Hydref 2017

    10.00am, 1.00pm a 4.00pm
    Peppa Pig's AdventurePeppa Pig's AdventurePeppa Pig's AdventurePeppa Pig's AdventurePeppa Pig's Adventure

Mae Peppa Pig, George a'u ffrindiau wrth eu bodd yn cael tipyn o hwyl yn yr awyr agored, yn enwedig pan fo'n antur - gyda phebyll! A phyllau dŵr mwdlyd!

Dewch i fwynhau sioe lwyfan newydd fyw gyda stori newydd sbon, caneuon di-ri a llond trol o hwyl.

Hynt
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.