• Peppa Pig's Adventure

    Mercher 25 - Iau 26 Hydref 2017

    10.00am, 1.00pm a 4.00pm
    Peppa Pig's Adventure

Mae Peppa Pig, George a'u ffrindiau wrth eu bodd yn cael tipyn o hwyl yn yr awyr agored, yn enwedig pan fo'n antur - gyda phebyll! A phyllau dŵr mwdlyd!

Dewch i fwynhau sioe lwyfan newydd fyw gyda stori newydd sbon, caneuon di-ri a llond trol o hwyl.

Eich dewis o brisiau
Llawr gwaelodA-S£18.50
T-U£16.50
CylchA-M£18.50
Cylch UchafA-D£16.50
E-F£11.50
Bocsys *£87.00
£73.00
Lle i gadair **£11.50
* Golwg gyfyngedig: 6 o bobl ar y mwyaf.
** Lle i gadair olwyn a sedd cymar (yr un).
Does dim Tâl Gwasanaeth Tocynnau.
Postio i gyfeiriad yn y DU yn cael ei godi yn £1 (dewisol)

Gostyngiadau

DAN 16 OED £2.00 ddisgownt ar gyfer pob perfformiad yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-U, Cylch A-M a'r Cylch Uchaf A-F

CYNNIG TEULU (4 o bobl, o leiaf 1 plentyn) £64 yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-S a'r Cylch A-M un unig - ddim ar gael ar-lein.

Hynt
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.