• Rain Man

    Llun 10 - Sadwrn 15 Medi 2018

    Hwyr 7.30pm
    Matinee Iau a Sadwrn 2.30pm

    Yn para: 2hr 20mins
    Rain Man

Mae Bill Kenwright yn cyfl wyno'r Classic Screen to Stage Theatre Company agoriadol â chynhyrchiad o Rain Man, wedi'i seilio ar y ffi lm enillodd Oscar, â Tom Cruise a Dustin Hoffman yn serennu ynddi. 

Pan gaiff y gwerthwr myfïol Charlie Babbitt ar ddeall bod ganddo frawd hˆyn hirgoll, Raymond, sydd wedi etifeddu ffortiwn y teulu, mae'n mynd ati i gael 'ei hanner yntau'. Doethor awtistig ydi Raymond, a chanddo gof rhyfeddol a dawn ym maes rhifau. 

Mae Charlie yn benderfynol o gael gafael ar yr arian ac mae'n 'cymryd benthyg' Raymond o'r sefydliad, ac fel y cychwynna'r ddau frawd ar daith ar draws America, buan y canfydda Charlie fod Raymond yn werth mwy nag y gallasai feddwl erioed…

Does dim dal y bydd pob pris ar gael.

Gostyngiadau

Llun - Iau 7.30pm
£19.00 - £33.00

Iau 2.30pm
£16.00 - £27.00

Gwener 7.30pm a perfformiadau Sadwrn
£22.00 - £36.50

Bocsys o (uchafswm o 6 o bobl)
£106.00 - £170.00

Safonol Gostyngiadau: £3.50 off
Llun - Iau 7.30pm a Sadwrn 2.30pm

Grwpiau (8+): £3.50 off
Llun - Iau 7.30pm a Sadwrn 2.30pm

Dros 60 oed: £18.00 yr un
Iau 2.30pm

HyntDigwyddiad ReactGwefan y sioe
 

† Nid yw'r New Theatre Caerdydd yn gyfrirol am gynnwys gwefan unrhyw drydydd parti.

 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.