• Shirley Valentine

    Mawrth 27 Mehefin - Sadwrn 1 Gorffennaf 2017

    Hwyr 7.30pm;
    Matinee Iau a Sadwrn 2.30pm
    Shirley ValentineShirley ValentineShirley ValentineShirley ValentineShirley Valentine
Gan Willy Russell

Gyda Jodie Prenger

Gwraig tŷ yn Lerpwl yw Shirley. Mae ei phlant wedi gadael y nyth ac mae hi'n coginio wy a  sglodion ar gyfer ei gŵr wrth siarad â'r wal. I ble aeth ei bywyd? Yn gwbl annisgwyl, mae ei ffrind gorau yn cynnig pythefnos o wyliau yng ngwlad Groeg iddi ac mae hi'n mynd ati i bacio'i ches heb ddweud yr un gair. Mae'n ei throi hi am yr haul ac yn dechrau gweld y byd a hi ei hun mewn ffordd wahanol iawn.

Ym 1986 y llwyfannwyd comedi dwymgalon Willy Russell am y tro cyntaf a gwnaeth gryn argraff ym mhedwar ban byd. Cafodd ei haddasu'n ffilm a enwebwyd am Oscar. Nawr, ddeng mlynedd ar hugain yn ddiweddarach, Jodie Prenger yw seren y sioe yn yr adfywiad mawr cyntaf o ddrama a drysorir gan bawb.

Eich dewis o brisiauMawrth - Iau 7.30pm a Sadwrn 2.30pmIau 2.30pmGwener a Sadwrn 7.30pm
Llawr gwaelodA-P£27.00£21.00£30.00
Q-S£23.00£17.50£26.50
T-U£19.00£14.50£20.50
CylchA-F£28.00£21.50£31.00
G-M£23.00£17.50£26.50
Cylch UchafA-D£18.00£14.50£20.50
E-F£11.00£10.50£12.00
Bocsys *£126.00£96.00£140.00
£104.00£78.00£120.00
Lle i gadair **£11.00£10.50£12.00
* Golwg gyfyngedig: 6 o bobl ar y mwyaf.
** Lle i gadair olwyn a sedd cymar (yr un).
Ychwanegir Tâl Gwasaneath Tocynnau o £3.95 at bob archeb (mae rhai eithriadau).
Postio i gyfeiriad yn y DU yn cael ei godi yn £1 (dewisol)

Gostyngiadau

Ar gyfer nos Fawrth i nos Iau 7.30pm a Sadwrn 2.30pm yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-S a'r Cylch A-M yn unig: Gostyngiad o £3.50 ar gyfer Grwpiau o 8 neu ragor, Plant, Myfyrwyr, Dros 60 oed, Pobl Ddi-waith, Pobl Anabl ac un Cymar yr un, Hawlwyr.

Dros 60 oed: £16.00 ar gyfer dydd Iau 2.30pm yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-S a'r Cylch A-M yn unig

Mantais Myfyriwr: £5.00 ar gyfer perfformiad gyda'r hwyr (heblaw nos Sadwrn) ar ôl 6pm.

Beth mae'r papurau yn eu dweud...

The funniest and most heart-warming play"
Daily Mirror

HyntDigwyddiad React
 

Perfformiadau Hygyrch

Perfformiad â phenawdau

29 Meh 2017 2:30 pm
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.