• Snow White and the Seven Dwarfs

    Sadwrn 9 Rhagfyr 2017 - Sul 14 Ionawr 2018

    Snow White and the Seven Dwarfs
Samantha Womack fel The Wicked Queen
Gareth Thomas fel The Henchman
Mike Doyle fel Nurse
Chico fel Prince Charming
Tam Ryan fel Muddles

Bydd pantomeim y New Theatre 2017-18, Snow White and the Seven Dwarfs, yn llenwi'r llwyfan gyda chomedi a chân, dawnsio anhygoel, gwisgoedd godidog a set sy'n wledd i'r llygaid. Ychwanegwch ddrych hud, saith corrach cyfeillgar, tywysoges hardd, pishyn o dywysog a chyfleoedd di-ri i'r gynulleidfa gyfrannu wrth geisio trechu'r hen Frenhines Gas, a dyna chi wledd Nadoligaidd i bawb o bob oed.

Dywed i mi ddrych hud, p'un yw panto gorau'r byd?

Rhagfyr 2017

Sadwrn 9 2.30pm R 7.00pm RF
Sul 10   1.00pm 5.00pm
Llun 11 -- --
Mawrth 12 1.30pm RS    7.00pm RSF
Mercher          13     1.30pm RS      7.00pm RSF
Iau 14 1.30pm RS 7.00pm RSF
Gwener 15 1.30pm RS 7.00pm
Sadwrn 16 2.30pm 7.00pm
Sul 17 1.00pm 5.00pm
Llun 18   --   --
Mawrth 19 1.30pm RS 7.00pm RSF
Mercher 20 1.30pm RS 7.00pm RSF
Iau 21 1.30pm RS 7.00pm RSF
Gwener 22 1.30pm RS 7.00pm
Sadwrn 23 2.30pm 7.00pm
Sul 24 1.00pm 5.00pm
Llun 25   --   --
Mawrth 26 2.30pm 7.00pm
Mercher     27 2.30pm 7.00pm
Iau 28 2.30pm 7.00pm
Gwener 29 2.30pm 7.00pm
Sadwrn 30 2.30pm 7.00pm
Sul 31 1.00pm 5.00pm


Ionawr 2018

Llun                1       --   --
Mawrth 2 2.30pm            7.00pm
Mercher 3 2.30pm 7.00pm
Iau 4 2.30pm 7.00pm
Gwener 5 2.30pm 7.00pm
Sadwrn 6 2.30pm 7.00pm
Sul 7 1.00pm 5.00pm R
Llun 8   --   --
Mawrth 9 1.30pm RHS   6.00pm S RP
Mercher     10   1.30pm RHS 7.00pm RSF
Iau 11 1.30pm RHS 7.00pm RSF
Gwener 12 1.30pm RHS 7.00pm
Sadwrn 13 2.30pm 7.00pm
Sul 14 1.00pm 5.00pm R

Mae prisiau mewn porffor at gyfer perfformiadau sydd wedi'u lliwio'n borffor

Cliciwch yma am wybodaeth am ein Perfformiad Mwyn

 


Eich dewis o brisiauPerfformiadau porfforPerfformiadau eraill
Llawr gwaelodA-P£34.00£37.00
Q-S£29.00£32.00
T-U£21.50£25.00
CylchA-F£34.00£37.00
G-M£29.00£32.00
Cylch UchafA-D£21.50£25.00
E-F£13.00£16.00
Bocsys *£154.00£168.00
£132.00£144.00
Lle i gadair **£13.00£16.00
* Golwg gyfyngedig: 6 o bobl ar y mwyaf.
** Lle i gadair olwyn a sedd cymar (yr un).
Does dim Tâl Gwasanaeth Tocynnau.
Postio i gyfeiriad yn y DU yn cael ei godi yn £1 (dewisol)

Gostyngiadau

GOSTYNGIADAU ARFEROL mewn perfformiadau â label R:
Plant, Myfyrwyr, dros, 60 oed, Pobl Anabl ac un Cymar yr un , Pobl Ddi-waith, Hawlwyr: gostyngiad o £2.00 yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-U, y Cylch A-M a'r Cylch Uchaf A-D

CYNNIG TEULU mewn perfformiadau â label F:
4 tocyn am £79 (o leiaf 1 plentyn, ddim ar gael ar-lein)

"YOUNG AT HEART" Matinees i'r ifanc eu hysbryd â label H:
Dros 60 oed a phlantl y seddau gorau sydd ar gael am £13.00

GRWPIAU YSGOL yn y perfformiadau â label S:
Seddau gorau sydd ar gael am £9.50.  Athrawon sy'n arolygu am ddim (1 athro i bob 10 myfyriwr)

GRWPIAU mewn perfformiadau â label R:
Grwpiau o 50 neu fwy o bobl gostyngiad o £2.50 yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-U, y Cylch A-M a'r Cylch Uchaf A-D.
Grwpiau o 20 - 49 o bobl Gostyngiad o £2.00 yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-U, y Cylch A-M a'r Cylch Uchaf A-D.

CYW CYNNAR yn y perfformiadau â label R (talwch erbyn 9 Hydref 2017):
Grwpiau o 50 neu fwy o bobl gostyngiad o £3.00 yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-U, y Cylch A-M a'r Cylch Uchaf A-D, neu £1.00 yn y Cylch Uchaf E-F.
Grwpiau o 20 - 49 o bobl yn y perfformiadau â label R gostyngiad o £2.50 yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-U, y Cylch A-M a'r Cylch Uchaf A-D, neu £1.00 yn y Cylch Uchaf E-F

Hynt
 

Perfformiadau Hygyrch

Disgrifiad clywedol byw

Disgrifiad clywedol byw

11 Ion 2018 7:00 pm13 Ion 2018 2:30 pm
 
laith Arwyddion Prydain

laith Arwyddion Prydain

07 Ion 2018 1:00 pm
 

Perfformiad â phenawdau

06 Ion 2018 2:30 pm10 Ion 2018 7:00 pm
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.