• The Socially Distant Sport Bar LIVE

  Iau 7 - Sadwrn 9 Hydref 2021

  Iau 7.30pm
  Sadwrn 7.30pm

  Amser rhedeg: TBC

  Yn addasi - 14+
  The Socially Distant Sport Bar LIVE

Ymunwch ag Elis, Mike a Steff wrth iddynt fynd â'u podlediad poblogaidd The Socially Distant Sports Bar allan ar y ffordd am y tro cyntaf erioed. Gallwch fod yn y gynulleidfa wrth i'r tîm drafod straeon chwaraeon mawr fel hudo optegydd gyda stôf gwersylla yng Nghaerfaddon; cael cinio gyda Joe Frazier a Nigel Havers mewn gwesty ger Maesteg; hanes cymdeithasol Sir Gâr 1895-1915; a theithiau coch i Wimbledon yn y 1980au (i beidio â gwylio'r tenis). Efallai y llwyddan nhw i drafod chwaraeon go iawn hyd yn oed.

 

Gostyngiadau

Sadwrn 7.30pm 
£29.00

Bocsys o (uchafswm o 6 o bobl)
£174.00

Beth mae'r papurau yn eu dweud...

'Unreasonably hilarious'

The Telegraph

'Like being in the pub with your mates again' 

The Sportsman

'It's ideal if you miss the sound of friends mocking each other in the pub […] Like Athletico Mince, you don't have to like sport to enjoy it' 

The Guardian

'It works brilliantly because all three regularly unleash the hilarity, breaking out into schoolyard giggles' 

Metro

Hynt
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.