• Strangers on a Train

    Mawrth 27 - Sadwrn 31 Mawrth 2018

    Hwyr 7.30pm
    Matinee Iau a Sadwrn 2.30pm
    Strangers on a Train

Dyma gampwaith ias a chyffro gan griw a fu'n gyfrifol am lwyddiant ysgubol Gaslight.

Mae Strangers On A Train yn seiliedig ar nofel lwyddiannus Patricia Highsmith a gyhoeddwyd ym 1950, ac a anfarwolwyd gan glasur o ffilm Alfred Hitchcock. Yn nhraddodiad gorau Hitchcock, bydd y stori iasol hon â'i ffraethineb tywyll yn eich plesio a'ch gadael ar flaen eich sedd o'r cychwyn cyntaf.

Mae dau ddyn mewn cerbyd bwyta ar drên ar draws America yn digwydd taro ar ei gilydd. Guy, gŵr busnes llwyddiannus wedi'i blagio gan eiddigedd; a Charles, tipyn o dderyn sydd â chyfrinach dywyll. Mae'r sgwrs yn esgor ar gynllun beiddgar a pheryg ar y naw, ac yn sbarduno cadwyn o ddigwyddiadau sy'n newid bywydau'r ddau am byth.

Cynhyrchiad sy'n siŵr o blesio ac arswydo bob yn ail.

Eich dewis o brisiauMawrth - Iau 7.30pm a Sadwrn 2.30pmMercher 2.30pm a Iau 2.30pmGwener a Sadwrn 7.30pm
Llawr gwaelodA-P£28.50£23.00£32.00
Q-S£24.50£19.50£28.50
T-U£19.50£16.50£22.50
CylchA-F£29.50£23.00£33.00
G-M£24.50£19.50£28.50
Cylch UchafA-D£19.50£16.50£22.50
E-F£16.50£14.00£18.50
Bocsys *£139.00£113.00£155.00
£117.00£90.00£135.00
Lle i gadair **£13.50£12.50£14.50
* Golwg gyfyngedig: 6 o bobl ar y mwyaf.
** Lle i gadair olwyn a sedd cymar (yr un).
Ychwanegir Tâl Gwasaneath Tocynnau o £3.95 at bob archeb (mae rhai eithriadau).
Postio i gyfeiriad yn y DU yn cael ei godi yn £1 (dewisol)

Gostyngiadau

Ar gyfer nos Fawrth i nos Iau 7.30pm a Sadwrn 2.30pm yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-S a'r Cylch A-M yn unig: Gostyngiad o £3.50 ar gyfer Grwpiau o 8 neu ragor, Plant, Myfyrwyr, Dros 60 oed, Pobl Ddi-waith, Pobl Anabl ac un Cymar yr un, Hawlwyr.

Dros 60 oed: £18.00 ar gyfer dydd Mercher a dydd Iau 2.30pm yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-P a'r Cylch A-F yn unig

Mantais Myfyriwr: £5.00 ar gyfer perfformiad gyda'r hwyr (heblaw nos Sadwrn) ar ôl 6pm.

HyntDigwyddiad React
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.