• Susanne Sundfør and Novo Amor

    Mercher 13 Mehefin 2018

    8.00pm

    Yn para: TBC
    Susanne Sundfør and Novo Amor

Mae Susanne Sundfør yn seren gerddorol yn y ffurfafen. Mae'r gantores-gyfansoddwraig yn cyfuno caneuon gwerin crefftus a synth-pop, ac mae ei gwaith diweddaraf, Music for People in Trouble yn albwm hynod a hyfryd sy'n rhoi llwyfan blaenllaw i lais bendigedig Sundfør, llais ac iddo dôn gwrth-bop. Yr hyn sy'n drawiadol am Sundfør yw ei symlrwydd a'i thalentau anhygoel, sy'n cynnwys ei llais hyblyg a'i gallu i adrodd straeon. 

Ac yntau'n hanu o berfeddion mynyddoedd Cymru, Novo Amor yw enw arall Ali Lacey, yr offerynnwr amryddawn, y cyfansoddwr a'r cynhyrchydd. Mae ei lais cyffrous a'r sain mae'n ei ddefnyddio, yn aml drwy arbrofion sonig, yn arwain at ganeuon sy'n llawn awyrgylch rhyfeddol, a'r rheini'n deimladwy a thrawiadol ill dau. 

Bydd y noson hon yn eich hebrwng ar daith gyfareddol drwy straeon a lleisiau hynod.

Does dim dal y bydd pob pris ar gael.

 


Gostyngiadau

Pob tocyn
£18.00

Bocsys o (uchafswm o 6 o bobl)
£108.00

Beth mae'r papurau yn eu dweud...

'Sundfør's most poignant and personal album to date, 'Music For People In Trouble' marks her out as one of the most compelling artists in the world. The album was inspired by a journey Susanne made in a bid to re-connect, travelling across continents to contrary environments and politically contrasting worlds from North Korea to the Amazon jungle'.  Source - Bella Union 

Novo Amor had the audience mesmerised from start to finish. Every exquisite strand of instrumentation used built to something grander, and it is clear how sonically driven every element of his music is (presumably heavily influenced by Lacey's career as a sound designer). However, the most spellbinding sound of all comes from his delicate and fragile falsetto.  Source - For Folk's Sake  

HyntGwefan y sioe
 

† Nid yw'r New Theatre Caerdydd yn gyfrirol am gynnwys gwefan unrhyw drydydd parti.

 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.