• Tango Moderno

    Mawrth 13 - Sadwrn 17 Mawrth 2018

    Hwyr 7.30pm
    Matinee Iau a Sadwrn 2.30pm
    Tango Moderno

Rhythm y ddinas, gwres tanbaid y strydoedd, curiad calon bywyd - dyna yw'r tango. Tango Moderno yw'r chwip o sioe lwyfan newydd gan sêr dawnsio'r tango, Vincent Simone a Flavia Cacace.

A hwythau'n bartneriaid dawnsio ers dros ddau ddegawd, mae'r pencampwyr byd, ffefrynnau Strictly Come Dancing a sêr llwyfannau'r West End, Vincent Simone a Flavia Cacace, yn cyfuno eu doniau tango arbennig â sglein theatrig i gyflwyno tango cyfoes i chi.

Mae Vincent a Flavia yn dychwelyd gyda'u cynhyrchiad newydd, yn dilyn llwyddiant ysgubol Midnight Tango, a ddisgrifiwyd fel 'camp aruthrol' gan y Daily Telegraph, Dance Til Dawn 'heb ei ail' (Smooth Radio) a 'sioe rhaid-ei-gweld' The Last Tango (Radio Times), gan addo sioe glasurol sydd eto'n ffres a modern.

Eich dewis o brisiauLlun - Iau 7.30pm a Sadwrn 2.30pmIau 2.30pmGwener a Sadwrn 7.30pm
Llawr gwaelodA-D£24.50£21.50£27.50
E-L£28.50£25.50£31.50
M-S£32.50£29.50£35.50
T-U£26.50£23.50£29.50
CylchA-M£41.50£33.50£44.00
Cylch UchafA-D£28.50£25.50£31.50
E-F£18.50£17.50£20.50
Bocsys *£180.00£145.00£195.00
£125.00£115.00£136.50
Lle i gadair **£18.50£16.50£19.50
* Golwg gyfyngedig: 6 o bobl ar y mwyaf.
** Lle i gadair olwyn a sedd cymar (yr un).
Does dim Tâl Gwasanaeth Tocynnau.
Postio i gyfeiriad yn y DU yn cael ei godi yn £1 (dewisol)

Gostyngiadau

Ar gyfer nos Mawrth i nos Iau 7.30pm yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-S a'r Cylch A-M yn unig: Gostyngiad o £4.00 ar gyfer Grwpiau o 8 neu ragor; gostyngiad o £3.00 ar gyfer Plant, Myfyrwyr, Dros 60 oed, Pobl Ddi-waith, Pobl Anabl ac un Cymar yr un, Hawlwyr.

DROS 60 OED: £26.00 ar gyfer dydd Iau 2.30pm yn Seddau'r Llawr Gwaelod M-S a'r y Cylch A-M yn unig

 

Hynt
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.