• Tango Moderno

    Mawrth 13 - Sadwrn 17 Mawrth 2018

    Hwyr 7.30pm
    Matinee Iau a Sadwrn 2.30pm

    Yn para: TBC
    Tango ModernoTango ModernoTango ModernoTango ModernoTango Moderno
Gyda Vincent Simone a Flavia Cacace

Rhythm y ddinas, gwres tanbaid y strydoedd, curiad calon bywyd - dyna yw'r tango. Tango Moderno yw'r chwip o sioe lwyfan newydd gan sêr dawnsio'r tango, Vincent Simone a Flavia Cacace.

A hwythau'n bartneriaid dawnsio ers dros ddau ddegawd, mae'r pencampwyr byd, ffefrynnau Strictly Come Dancing a sêr llwyfannau'r West End, Vincent Simone a Flavia Cacace, yn cyfuno eu doniau tango arbennig â sglein theatrig i gyflwyno tango cyfoes i chi.

Mae Vincent a Flavia yn dychwelyd gyda'u cynhyrchiad newydd, yn dilyn llwyddiant ysgubol Midnight Tango, a ddisgrifiwyd fel 'camp aruthrol' gan y Daily Telegraph, Dance Til Dawn 'heb ei ail' (Smooth Radio) a 'sioe rhaid-ei-gweld' The Last Tango (Radio Times), gan addo sioe glasurol sydd eto'n ffres a modern.

Tocynnau: £17.50 - £44.00
Bocsys o: £115.00

Gostyngiadau: £3.00 off
Grwpiau (8+): £4.00 off
Dros 60 oed: £27.50

Does dim dal y bydd pob pris ar gael. Gostyngiadau ar gael ar rai sioeau a phrisiau.

 

Hynt
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.