• Tap Factory

    Sadwrn 28 Hydref 2017

    7.30
    Tap FactoryTap FactoryTap FactoryTap FactoryTap Factory

Mae Tap Factory yn sioe i bawb o'r teulu, sydd wedi cael cryn lwyddiant rhyngwladol. Mae'n rhoi llwyfan i ddawnsio tap trefol, offerynnau taro, comedi ac acrobateg.

Vincent Pausanias sydd wedi creu a chyfarwyddo'r sioe apelgar sy'n seiliedig ar dri syniad: Rhythmau Cyffrous, Perfformiadau Egnïol Iawn a Chomedi.

Mae Tap Factory yn llawer mwy na sioe tap, mae'n gynhyrchiad sy'n llawn pleser pur ac egni cadarnhaol. Mae'n wledd o ddrymio rhythmig a seiniau offerynnau taro sy'n cael eu creu gan gast hynod dalentog yn defnyddio'r gwrthrychau mwyaf cyffredin.

Ar y llwyfan, gwelir pedwar pâr o esgidiau tap, dwsin o farilau olew, un ysgol, pedwar bin sbwriel, un bwced, un blwch offer, dwy ysgubell, dwsin o ganiau, gyrdd pren ac wyth o ddynion golygus!HyntGwefan y sioe
 

† Nid yw'r New Theatre Caerdydd yn gyfrirol am gynnwys gwefan unrhyw drydydd parti.

 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.