• Tap Factory

    Sadwrn 28 Hydref 2017

    7.30
    Tap Factory

Mae Tap Factory yn sioe i bawb o'r teulu, sydd wedi cael cryn lwyddiant rhyngwladol. Mae'n rhoi llwyfan i ddawnsio tap trefol, offerynnau taro, comedi ac acrobateg.

Vincent Pausanias sydd wedi creu a chyfarwyddo'r sioe apelgar sy'n seiliedig ar dri syniad: Rhythmau Cyffrous, Perfformiadau Egnïol Iawn a Chomedi.

Mae Tap Factory yn llawer mwy na sioe tap, mae'n gynhyrchiad sy'n llawn pleser pur ac egni cadarnhaol. Mae'n wledd o ddrymio rhythmig a seiniau offerynnau taro sy'n cael eu creu gan gast hynod dalentog yn defnyddio'r gwrthrychau mwyaf cyffredin.

Ar y llwyfan, gwelir pedwar pâr o esgidiau tap, dwsin o farilau olew, un ysgol, pedwar bin sbwriel, un bwced, un blwch offer, dwy ysgubell, dwsin o ganiau, gyrdd pren ac wyth o ddynion golygus!Eich dewis o brisiau
Llawr gwaelodA-P£25.00
Q-S£21.50
T-U£17.00
CylchA-F£25.00
G-M£21.50
Cylch UchafA-D£17.00
E-F£14.00
Bocsys *£114.00
£98.00
Lle i gadair **£14.00
* Golwg gyfyngedig: 6 o bobl ar y mwyaf.
** Lle i gadair olwyn a sedd cymar (yr un).
Does dim Tâl Gwasanaeth Tocynnau.
Postio i gyfeiriad yn y DU yn cael ei godi yn £1 (dewisol)

Gostyngiadau

Yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-S a'r Cylch A-M Yn unig: Gostyngiad o £3.00 ar gyler; Grwpiau o 8 neu ragor; Plant; Myfyrwyr; Dros 60 oed; Pobl Ddi-waith; Pobl Anabl ac un Cymar yr un; Hawlwyr

HyntGwefan y sioe
 

† Nid yw'r New Theatre Caerdydd yn gyfrirol am gynnwys gwefan unrhyw drydydd parti.

 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.