• The Addams Family

  Mawrth 16 - Sadwrn 20 Tachwedd 2021

  Mawrth - Sadwrn 7.30yh
  Iau & Sadwrn 2.30yh

  Yn para: TBC.

  Oed: 12 - 312
  The Addams Family

'Drychwch pwy sydd wedi symud i mewn i'r gymdogaeth! 

Mae hoff deulu gwallgof pawb yn camu'n ôl i'r llwyfan yn y comedi cerddorol trawiadol hwn gan awduron JERSEY BOYS, sioe gerdd sydd wedi ennill gwobrau lu, gyda cherddoriaeth a'r geiriau gan Andrew Lippa, a enwebwyd am WOBR TONY, a gyda Samantha Womack yn serennu fel Morticia a Cameron Blakely fel Gomez. 

Mae Wednesday Addams, tywysoges y tywyllwch, wedi tyfu'n hŷn ac mae ganddi gyfrinach na ŵyr neb amdani heblaw am Gomez. Mae hi wedi cwympo mewn cariad gyda dyn ifanc annwyl o deulu parchus. Gyda'i wraig annwyl Morticia yn amau dim, a fydd Gomez yn llwyddo i gadw cyfrinach ei ferch hyd nes bod y ddau deulu yn cwrdd am ginio tyngedfennol gyda chanlyniadau doniol?

Ymunwch â nhw, ac Uncle Fester, Lurch, Pugsley a mwy am stori galonogol am gariad, teulu a chyfeillgarwch… gydag elfen annisgwyl!

Gan gynnwys cerddorfa fyw a sgôr wreiddiol arallfydol, mae THE ADDAMS FAMILY yn siŵr o'ch diddanu p'un a ydych yn 12 oed neu'n 312!

 Gostyngiadau

Mawrth - Iau 7.30pm & Sadwrn 2.30pm
£32.00 - £49.00

Iau 2.30pm
£31.00 - £48.00

Gwener & Saturday 7.30pm
£33.00 - £51.00

Bocsys o (uchafswm o 6 o bobl)
From £141.00 - 185.00

Gostyngiadau sfonol:  £3.50 off
Tuesday - Thursday 7.30pm

Grwpiau (8+) : £4.00 off
Monday - Thursday 7.30pm

Dros 60 oed: £20.00
Thursday 2.30pmHynt
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.